Alliansen: Vi riktar misstroende mot tre ministrar

c4341737-516b-4299-ab8d-6d6dc6b1ec54

Alliansen kommer att rikta misstroende mot infrastrukturminister Anna Johansson, inrikesminister Anders Ygeman och försvarsminister Peter Hultqvist. Vi kommer att begära att talmannen kallar riksdagen till extra sammanträde, skriver Anna Kinberg Batra (M), Annie Lööf (C), Jan Björklund (L) och Ebba Busch Thor (KD).

 

Säkerhetskrisen innebär att såväl enskilda människors som rikets säkerhet riskerats. Det är mycket allvarligt. Vi har sett stora brister i regeringens arbete och ansvarstagande under hanteringen. Trots det allvarliga läget lyser det politiska ansvarstagandet hos regeringen fortsatt med sin frånvaro. Det duger inte – regeringen kan inte delegera bort ansvaret för Sveriges säkerhet. Alliansen kommer därför att rikta misstroende mot infrastrukturminister Anna Johansson, inrikesminister Anders Ygeman och försvarsminister Peter Hultqvist. Vi kommer att begära att talmannen kallar riksdagen till extra sammanträde.

Stora mängder sekretessbelagd information om både enskilda personer och rikets säkerhet har hanterats i strid mot gällande lagstiftning och kommit personer utan säkerhetsprövning till del. I dagsläget är det oklart hur denna information har spridits vidare. Men Transportstyrelsens agerande har lett till att det är möjligt att främmande makt kan ha fått tillgång till känslig information om vår infrastruktur, körkortsregister, och personer med skyddad identitet. Det är sådan information som kan användas för att skada enskilda och Sverige.

Såväl Försvarsmakten som Säpo pekar på att det som inträffat är allvarligt. Generaldirektören för Säpo uttryckte exempelvis på regeringens pressträff den 24/7 att uppgifter som inte skyddats på rätt sätt måste betraktas som att de kan ha hamnat i orätta händer.

Trots att Anders Ygeman och Peter Hultqvist har haft kännedom om bristerna i säkerheten hos Transportstyrelsen sedan 2016 har de avstått från att informera statsministern och dela informationen till ansvarig minister Anna Johansson. Regeringen har också avstått från att informera riksdagen om det som inträffat, detta trots att säkerhetsbristerna hos Transportstyrelsen anses som allvarliga och påverkar såväl enskilda personer som rikets säkerhet.

Det är därför vår samlade bedömning att Anna Johansson, Anders Ygeman och Peter Hultqvist har brustit i sitt ansvar genom hur de har agerat i samband med säkerhetskrisen hos Transportstyrelsen.

Anna Johansson är den minister som är huvudansvarig för Transportstyrelsen. Hon har uppenbarligen inte haft kontroll över den verksamhet som ligger inom hennes ansvarsområde och ej kunnat se till att hon fått relevant information om vad som sker på Transporstyrelsen, exempelvis vad gäller det faktum att generaldirektören för Transportstyrelsen medvetet har gått emot gällande lagstiftning. Detta har gjort att hon ej kunnat säkerställa en acceptabel styrning av Transportstyrelsen samt att hon ej kunnat informera statsministern eller riksdagen.

Anders Ygeman ansvarar för säkerhetsfrågorna och krisberedskap i regeringen, det ansvaret kan inte delegeras. Justitiedepartementet fick redan under hösten 2015 information om säkerhetsbristerna på Transportstyrelsen och Anders Ygeman fick information i början av 2016. Trots att säkerhetsbristerna hos Transportstyrelsen anses vara allvarliga – samt att statsministern själv på pressträffen den 24/7 medgav att han hade velat ha information tidigare – så avstod Anders Ygeman från att informera ansvarigt statsråd, statsministern och riksdagen.

Peter Hultqvist ansvarar för försvaret i regeringen. Trots att han, likt Anders Ygeman, fick information om säkerhetsbristerna på Transportstyrelsen i början av 2016 samt att dessa säkerhetsbrister ansågs som allvarliga så avstod Peter Hultqvist från att informera ansvarigt statsråd, statsministern och riksdagen.

Tilliten till hur såväl regering som myndigheter hanterar känsliga och hemliga uppgifter måste återupprättas. Det är en fråga som rör såväl enskilda personers trygghet som hela rikets säkerhet. Säkerhetskrisen visar att regeringen har brustit vad gäller att säkra ett tryggt Sverige. Därför behöver ansvar utkrävas nu.

Anna Kinberg Batra (M)
partiledare

Annie Lööf (C)
partiledare

Jan Björklund (L)
partiledare

Ebba Busch Thor (KD)
partiledare

Här kan man läsa artiklen: https://www.svd.se/alliansen-vi-riktar-misstroende-mot-tre-ministrar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *