Sverige behöver en skolstart från sex års ålder

Nästa år fyller förskoleklassen 20 år. Ambitionen var då – år 1998 – att förskoleklassen skulle bli en brygga mellan förskolan och grundskolan för sexåringarna. Det var en lovvärd ambition. Men efter snart 20 år kan vi konstatera att förskoleklassens otydliga uppdrag har lett till att det är stora skillnader i kvalitet och innehåll mellan olika skolor. Istället för att bli bryggan över till grundskolan har förskoleklassen blivit en isolerad ö där värdefull tid i våra vetgiriga sexåringars liv går förlorad. Trots flera försök att rädda skolformen har förskoleklassen kommit till vägs ände. Vi anser därför att Sverige behöver en tioårig grundskola med en skolstart från sex års ålder. Det skriver de utbildningspolitiska talespersonerna för Allianspartierna i Svenska Dagbladet i dag.

Det finns i dag inget tvivel om vikten av den tidiga inlärningen i våra barns liv. Trots detta har svensk skola i allt för många fall präglats av en ”låt-gå”-inställning. Genom åren har alldeles för många elever släppts igenom årskurserna trots att viktiga delar av exempelvis läs, skriv- och räknainlärningen saknas. Därför såg den tidigare Alliansregeringen till att skärpa kraven med bland annat nationella prov i årskurs 3 och betyg från årskurs sex. Detta har lett till ett större fokus på elevernas lärande och kunskaper samtidigt som eleverna själva uppger att de jobbar hårdare i skolan.

Vi fortsätter nu samma väg och sätter stopp för denna ”låt-gå”-inställning. Därför vill Alliansen vända på pyramiden och istället investera stödet i barnens tidiga år i skolan. Vi vill att den svenska grundskolan får ett större fokus och ansvar för att lyfta och stärka alla barns kunskapsresa från dag ett. En helt avgörande del av denna investering är att stärka sexåringarnas lärande. Redan 2014 föreslog vi därför att en utredning skulle titta på hur skolstarten skulle kunna flyttas från sju år, till sex år.

Men tyvärr valde den s-ledda regeringen och utbildningsminister Gustav Fridolin att stryka den absolut viktigaste delen i denna utredning: den som handlade om vilken kompetens som sexåringarnas lärare bör ha när förskoleklassen görs om till ny årskurs 1. Därmed valde regeringen också att ignorera den riksdagsmajoritet som tydligt har tagit ställning för en skolstart från sex års ålder.

En utgångspunkt för oss är att alla lärare i den nya ettan ska ha kunskap och kompetens i både inlärning och bedömning av elevernas kunskaper. Samtidigt ser vi en stor vinst i att de förskollärare, fritidshemslärare och grundskollärare som idag undervisar i förskoleklassen, och som har värdefulla kunskaper om yngre bars inlärning, ges en möjlighet att fortsätta att vara en del sexåringarnas första år i skolan. Därför vill Alliansen investera i fortbildning så att lärarnas kunskaper och kompetens matchar de nya kunskapskrav som vi vill ska gälla för nya årskurs 1. Det handlar framför allt om att säkerställa att alla lärare som ska undervisa sexåringarna har rätt kompetens i läs, skriv, -och matematikinlärning.

 Att flytta skolstarten till det år barnen fyller sex år innebär att förskoleklassen blir nya årskurs 1. Det innebär att sexåringarna istället direkt får tillgång till grundskolans resurser, och framför allt, lärare. Det innebär färre övergångar och därmed också en mindre risk för att kunskaper om barnens utveckling går förlorad. Jämfört med dagens förskoleklass där elever och lärare ofta skiljs åt efter förskoleklassen, innebär en skolstart från sex år att lågstadiet blir fyraårigt. Det betyder att elever och lärare får fyra år tillsammans, istället för dagens tre år. Det ökar lärarnas möjligheter att följa elevernas kunskapsinlärning redan från start och innebär också att eleverna snabbare kan få bättre stöd och hjälp i sitt lärande.

 En skolstart från sex års ålder –  med alla dess fördelar för elevernas lärande – hade kunnat vara verklighet redan idag. Men tyvärr tycks regeringen sakna både vilja och mod för att gå vidare med förslaget. Kanske kommer de föreslå små förändringar på marginalen, men en kosmetisk förändring skulle leda till att förskoleklassen lever kvar som en isolerad ö mellan förskolan och grundskolan, vilket inte gynnar elevernas lärande och kunskaper.

Den tidigare Alliansregeringen påbörjade arbetet med att återupprätta den svenska kunskapsskolan. Med de båda internationella kunskapsmätningarna – PISA och TIMSS – som facit ser vi nu hur kunskaperna återigen vänder uppåt. Men nu är inte tiden då vi får slå oss till ro. Fler elever måste få känna glädjen av att lyckas och att gå en ljus framtid till mötes där alla dörrar till jobb och studier står öppna. Det arbetet börjar med att ge alla våra vetgiriga sexåringar en bättre första tid i skolan.

 Camilla Waltersson Grönvall (M)

Utbildningspolitisk talesperson

Ulrika Carlsson (C)

Utbildningspolitisk talesperson

Christer Nylander (L)

Utbildningspolitisk talesperson

Aron Modig (KD)

Tf. utbildningspolitisk talesperson

 Här kan man läsa artikeln: https://www.svd.se/alliansen-sverige-behover-skolstart-fran-sex-ars-alder/om/debatten-om-skolan

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *