S har saboterat bättre budgetregler för Sverige

Vi vädjar till Socialdemokraterna: Sätt statsfinanserna före kortsiktigt politiskt spel. Sverige behöver en långsiktig och gemensam politik för budgetprocessen i riksdagen. Det skriver företrädare för Alliansen i Kommittén för en tydligare budgetprocess i en debattartikel i SvD

Den 16 oktober 2017 hade kunnat vara ett viktigt datum för svensk ekonomisk politik. Det hade kunnat vara den dag då regering och opposition enades om solida regler för budgetprocessen i Sveriges riksdag, så att budgeten i lag måste få vara en helhet. Det skulle innebära att partierna inte i efterhand kan bryta sönder budgeten.

Vi satt för allianspartierna i ”Kommittén för en tydligare budgetprocess”, som hade till uppgift att enas om just sådana spelregler, för Sveriges långsiktiga bästa. Men idag tvingas vi tyvärr göra offentligt att Socialdemokraterna i sista minuten saboterat chansen att komma överens, utan att presentera ett enda motförslag eller ens vilja förhandla.

Det är lätt att glömma nu i högkonjunkturen, men i början av 1990-talet var den svenska budgetpolitiken på väg mot totalt haveri, med stora underskott och snabbt växande statsskuld. Mödosamt enades då det svenska politiska systemet om nya spelregler, där budgetramar skulle ge stabilitet och ett överskottsmål sanera statsfinanserna. Grundläggande var att budgeten skulle tas som en helhet och att den inte skulle kunna brytas isär i efterhand.

När Sverigedemokraterna gjorde sin entré i riksdagen inleddes dock en ny period. SD var beredda att använda budgeten som slagträ för att nå kortsiktiga syften utan hänsyn till budgetramverket och statsfinanserna. De hade också ett sådant parlamentariskt läge att de kunde verkställa detta hot. Under 2013 bröt Sverigedemokraterna, i samverkan med den dåvarande vänsteroppositionen, upp budgeten genom att i efterhand stoppa höjningen av brytpunkten i inkomstskatten.

I år fick kommittén, med alla riksdagens partier representerade, i uppdrag att komma överens om hur spelreglerna för budgeten skulle kunna omvandlas från praxis till lag. Kommitténs direktiv hade förhandlats fram i bred politisk enighet inom ramen för Överskottsmålskommitténs arbete. Från början till slutet var vi från Alliansen öppna med att vi ville göra upp med Socialdemokraterna om stabila, långsiktiga spelregler.

Socialdemokraterna valde dock att i sista minuten dra undan mattan för kommitténs arbete. I stället för ett handslag drog de sig ur tidigare gjorda kompromisser och ville i stället plötsligt tömma kommitténs slutbetänkande på konkret innehåll.

I flera omgångar har vi därefter vädjat till Socialdemokraterna att komma med någon form av konstruktivt eget motförslag som vi kunde diskutera vidare. Svaret blev att de inte hade för avsikt att förhandla på någon punkt, att ingen möjlighet till överenskommelse fanns – detta trots att det var kommitténs uttryckliga mål att nå en sådan bred överenskommelse.

Som ett sista försök bad vi om förlängd tid för kommittén, i syfte att fortsätta diskutera och undersöka en lösning. Återigen ett blankt nej från Socialdemokraterna. I stället valde de att, likt Sverigedemokraterna och Miljöpartiet, reservera sig mot det förslag som kommittén ändå till slut lade fram. Hade inte Alliansen i det läget stått fast vid de texter vi diskuterat hade kommittén inte haft något alls att presentera, och i den meningen inte levt upp till de direktiv vi var satta att följa. I ett särskilt yttrande har vi beklagat djupt att ingen enighet kunde nås.

Nu är kommittén avslutad och skadan skedd. Ändå vädjar vi återigen till Social­demokraterna:

Sätt statsfinanserna före kortsiktigt politiskt spel. Visa kompromissvilja. Vår förhoppning är att det betänkande vår kommitté nu lagt fram ändå kan utgöra en grund i strävan efter att utveckla ramverket för budgetprocessen. Det ligger i Sveriges intresse, oavsett vilka partier som för tillfället utgör regeringsunderlag respektive opposition.

Andreas Norlén (M)

Maria Malmer Stenergard (M)

Martin Ådahl (C)

Mathias Sundin (L)

Larry Söder (KD)

ledamöter i Kommittén för en tydligare budgetprocess

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *