Därför säger vi nej till exitskatten

Alliansen säger gemensamt nej till regeringens förslag om att införa en utflyttningsskatt, den så kallade exitskatten. Det är orimligt att skicka ett så omfattande skatteförslag på remiss utan att överhuvudtaget fundera över konsekvenserna för Sveriges företagare och näringslivsklimat, skriver de fyra partiernas ekonomisk politiska talespersoner på SvDs debattsida.

Grunden för att införa den så kallade exitskatten är att minska skatteplanering, i sig ett lovvärt syften, men Socialdemokraterna och regeringen går med alldeles för långt med det nuvarande förslaget. Siktet är för brett och innebär alltför många oacceptabla konsekvenser. Stefan Lövens och Magdalena Anderssons iver att försvåra och försämra för företagare verkar tyvärr inte veta någon gräns.

Förslaget får också konsekvenser vid arvs- och gåvosituationer. Om exempelvis en son eller dotter till en företagare är bosatt utomlands vid dödsfall måste skatten betalas omgående då möjligheten att få anstånd med att betala skatten inte gäller vid arv- och gåvosituationer. Den föreslagna skatten för därför även tankarna till en ny arvs- och gåvoskatt.

Fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag. Många av dessa är mitt i eller står inför ett skifte där det är dags att lämna över till nästa generation. Viktiga steg för ett företag som kräver goda förutsättningar. Dessa generationsskiften i familjeföretag försvåras av de föreslagna reglerna.

Det är avgörande för vår gemensamt finansierade välfärd att alla gör rätt för sig och betalar den skatt man ska. Att motverka skatteflykt och skatteundandragande är helt avgörande för att upprätthålla respekten för rättsstaten och visa på att lagarna gäller för alla, men också för att öka skatteintäkterna. Det genomförs nu internationellt en rad åtgärder som på ett bra sätt försvårar skatteflykt och aggressiv skatteplanering utan att hota jobb och tillväxt. Våra partier prioriterar arbetet mot skatteflykt och skatteundandragande, men regeringens förslag slår mot nästintill alla svenska företagare som agerar utanför Sverige, på en global marknad. Det kan få allvarliga följder.

Läs debattartikeln här

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *