Dags för rödgrönt besked om den ekonomiska politiken

Med vilseledande påståenden och rena osanningar försöker Socialdemokraterna dribbla bort väljarna och samtidigt slippa ge besked om den egna underfinansierade budgeten, skriver Anna Kinberg Batra (M), Carl B Hamilton (FP), Per Åsling (C) och Anders Sellström (KD) i Göteborgs-Posten den 20 februari.

Valåret är inlett och Socialdemokraterna anklagar Alliansen för bristande ansvarstagande i den ekonomiska politiken. Trots att KI, Riksbanken, Finanspolitiska rådet, OECD, IMF och EU-kommissionen ger sitt stöd för Alliansens ekonomiska politik försöker Magdalena Andersson (S) dribbla bort väljarna med vilseledande påståenden och rena osanningar. Med skrämseltal om att Sverige är på väg att bli som Grekland försöker Socialdemokraterna sätta bilden av ett Sverige nära kollaps – allt för att undvika att ljuset faller på den egna politiken. Det är dags för oppositionspartierna att tala klarspråk om vad en rödgrön ekonomisk politik faktiskt innehåller.

Stort finansieringshål: I S budgetmotion presenteras utgiftslöften för 30 miljarder kronor, medan de bara har finansiering på 20 miljarder kronor. Det innebär ett hål i Socialdemokraternas budgetförslag på tio miljarder kronor, där stora utgiftslöften alltså saknar finansiering.

Valfeber: S, V och MP har sammantaget gjort över 100 nya utspel efter att deras budgetmotioner presenterades i oktober. 100 utspel om saker de rödgröna partierna vill göra och där man saknar täckning i finansiering och genomförande. En samlad och tydlig redovisning av hur man ska ha råd med dessa förslag är viktigt för att väljarna ska kunna bilda sig en uppfattning.

Brist på besked:
Finansieringshålet i inte minst den socialdemokratiska budgeten och de många utgiftslöften som kommit därefter väcker frågor kring hur politiken är tänkt att hänga ihop. Vilka utgiftsförslag är man beredd att backa ifrån? Vilka ytterligare skattehöjningar är man beredd att göra? Eller avser de rödgröna att bryta upp det finanspolitiska ramverket?

Väljarna bör ges möjlighet att tydligt ta ställning till alternativen i svensk politik. Det är dags för de rödgröna partierna att ge besked om sin ekonomiska politik och hur den hänger ihop.

Läs hela artikeln