Sveriges ekonomi är rekordstark. Trots krisen har 340 000 fler människor ett jobb att gå till idag jämfört med 2006. Men det är bara början. Vi vill bygga Sverige starkt och modernt med historiska satsningar på jobb, bostäder, höghastighetståg, kollektivtrafik och vägar.

Med Sverigebygget lägger vi grund för fler jobb och fler växande företag – i hela landet. Det är en del i att nå Alliansens jobbmål – över fem miljoner människor som arbetar 2020.

Sverigebygget innebär:

  • Över 400 miljarder kronor i investeringar fram till 2035.
  • 150 000 nya bostäder
  • Att det blir lättare att bygga bostäder genom enklare regler och ökad tillgång till mark.
  • 13 000 nya jobb per år bara inom byggsektorn fram till 2035.
  • Stambanor för höghastighetståg som binder ihop Stockholm med Göteborg och Malmö samt regionerna däremellan.

Läs mer om Sverigebygget