Lättläst

En allians för hela Sverige

Det här är Alliansen
Alliansen är fyra politiska partier
som arbetar tillsammans.
Partierna är Moderaterna, Folkpartiet,
Centerpartiet och Kristdemokraterna.

I förra valet, år 2010, röstade väljarna på oss
så att vi kunde bilda regering.
Alliansen styr också i många av Sveriges kommuner och landsting.

Vi vann förra valet
Vi vann förra valet eftersom vi lovade fler arbeten
och att hjälpa företagen
så att de kan bli större och skapa fler arbeten.

När många människor har arbete
kan också förskolan, skolan, sjukvården och hjälpen till äldre bli bättre.

Vi fortsätter vårt samarbete
Partierna i Alliansen kommer att fortsätta
att arbeta tillsammans.
Nu när det är val igen i höst
vill vi att väljarna ska rösta på oss igen.
I vårt samarbete får vi användning för all vår kunskap och det är bra
eftersom vi ser frågorna från lite olika håll.
Därför tror vi att det är bra
att vi är fyra olika partier som samarbetar.

Det här vill vi göra nu
Vi tycker att alla människor är lika mycket värda
men vi vet också att vi alla är olika.
Vi vill skapa ett Sverige
där alla människor kan leva ett bra liv.
Alla ska inte leva likadant
men alla ska kunna leva som självständiga människor.
När alla har ett arbete
kan de också själv styra sitt liv bättre.

Vi har redan gjort mycket för Sverige
men vi vill och kan göra mycket mer.
Tillsammans vill alla partierna i Alliansen
göra hela Sverige till ett ännu bättre land
för alla människor.

Låt oss fortsätta vårt arbete!

Valet år 2010 handlar om hur vi vill
att Sverige ska vara och bli i framtiden.
Vi är fyra partier som tror på frihet, ansvar och trygghet.
Vi tror på människors egna kraft och vilja
att ta ansvar för sina liv.

Detta har vi gjort
I åtta år har vi lett Sverige.
Under den tiden har vi arbetat med
jobben, välfärden, miljön och framtiden.

Vi har gett lägre skatter
för dem som tjänar mindre
så att de kan få ut mer pengar på sin lön.

Vi har gett företagen mindre kostnader
för att anställa personer.
Vi har också gjort det enklare och mer lönsamt
att driva företag.

Vi har skapat stöd till människor utan arbete
så att de ska kunna få nytt arbete.

Vi har börjat arbeta för
att skolorna ska lära ut mer
och skapa mer lugn och ro i skolan.

Vi har börjat arbeta för
att omsorgen om de äldre ska bli värdigare,
och vi har också börjat arbeta för
att sjukvården ska bli tryggare
och mer tillgänglig.

Vi har sett till att Sverige är ett av de länder
som minskar sina miljöfarliga utsläpp mest.

Samtidigt har vi tagit ansvar för Sverige i en svår tid.
Hela världen har en finanskris
och vi har kämpat mot krisen
genom att försöka behålla jobben,
hjälpa dem som förlorar sina jobb
och genom att ge pengar till välfärden.

Vi vill fortsätta vårt arbete
Nu när det snart är val igen
vill vi att väljarna ska lita på oss igen
så att vi kan fortsätta vårt arbete
för att Sverige ska vara ett bra land att leva i.

Vi vill att fler människor
ska kunna känna glädjen i
att få försörja sig genom ett eget arbete.
Företag ska starta, stanna och växa i Sverige.

Vi vill ha skolor där alla barn
ska kunna bli så duktiga som de kan bli.

Sjukvården och omsorgen ska finnas nära människorna,
och ska vara säker och trygg.
Man ska kunna välja vem som ska ge sjukvård.

Svensk högre utbildning och forskning
ska bli lika bra som i de bästa länderna i världen.

Människor ska kunna känna sig trygga
och slippa våld och brott.
Vi vill fortsätta att vara det land
som är bäst på att ta hand om miljön.

Tillsammans kan vi göra ett bra Sverige bättre.

Fredrik Reinfeldt
Jan Björklund
Annie Lööf
Göran Hägglund