Vår vision för Sverige

Vårt Sverige börjar med människan. Vi tror på alla människors inneboende kraft och vilja att ta ansvar. Vår utgångspunkt är att alla människor är olika men att alla människor har samma värde.

Alla som vill och kan arbeta ska ha ett jobb att gå till. Full sysselsättning är Alliansens mål. Det är därför vi alltid sätter jobben främst. Vi vill att fler människor ska kunna stå på egna ben och känna glädjen i att försörja sig genom eget arbete. Alla ska samma möjligheter att växa och utvecklas. Det är också via jobb och allas gemensamma insatser som vi kan uppfylla våra höga välfärdsambitioner.

Alliansen tar ansvar för Sverige. Vi värnar vi den tillit och det förtroende som hör till Sveriges största tillgångar. Därför lovar vi bara det vi kan hålla. Så står Sverige starkt i tider av kris.

Vi vill att alla barn ska ha en trygg uppväxt och få gå i en skola som fokuserar på sitt kunskapsuppdrag. Sjukvården och omsorgen ska kännetecknas av tillgänglighet, kvalitet och valfrihet. Människor ska inte behöva känna oro för att utsättas för våld och brott.

Sverige är ett litet land i en stor värld. Vi är öppna mot vår omvärld. Vi handlar med andra länder. Vi öppnar våra dörrar för de som flyr från krig och förtryck. Vi tror på att ta tillvara på kompetensen hos dem som vill komma hit för att jobba och skapa sig ett bättre liv. Vi måste fortsätta värna vårt öppna samhälle.

Vårt samhälle bygger på värden som frihet, jämställdhet, trygghet, gemenskap och tillit till varandra. Vi tror på tolerans och mångfald och på att det finns plats för alla i vårt samhälle. Alliansen vill värna dessa värden. Vi lägger dessutom till nya pusselbitar. Vi vill göra ett bra land ännu bättre.