Alliansen: Inför ett aktivt skolval i Sverige

Ingen ska behöva känna oro för att det kompromissas med kunskapskraven och ambitionerna i skolan, skriver Anna Kinberg Batra, Annie Lööf, Jan Björklund och Ebba Busch Thor på Expressen Debatt.

Skolan är vägen in i det svenska samhället, oavsett om man är född i Sverige eller inte. Den är också avgörande för att bryta utanförskapet, vilket om några år väntas omfatta motsvarande en miljon människor.

Samtidigt sätter det stora antalet nyanlända barn som kommit till Sverige på kort tid press på skolan. Endast under 2015 sökte över 70 000 barn asyl i Sverige. Barnen är i olika åldrar, kommer från olika länder och talar olika språk.

Under åren framöver kommer det att krävas särskilda ansträngningar för att alla barn i Sverige, oavsett bakgrund, ska få en bra start i livet och en rivstart i vårt skolsystem.

Ingen ska behöva känna oro för att det kompromissas med kunskapskraven och ambitionerna i skolan när det är krävande tider med många nya elever. Tvärtom. Kunskaperna i svensk skola får inte urholkas, de ska stärkas.

Därför föreslår alliansen nu gemensamt reformer för att stärka skolans roll för att bryta utanförskapet och förbättra integrationen:

  • Högre lön till skickliga lärare i de skolor som har störst utmaningar. Duktiga och engagerade lärare lägger grunden för att skapa en bättre skola. Skickliga lärare ska ha bra betalt och för att göra läraryrket mer attraktivt behövs även möjligheter att göra karriär och utvecklas i yrket. Alliansregeringen införde därför karriärlärartjänster, men regeringen har nu stoppat den planerade utbyggnaden. Det är beklagligt och allvarligt. I stället behöver detta system fortsatt byggas ut och framför allt behöver satsningen på fler förstelärare i utanförskapsområden utökas så att fler av de skickligaste lärarna söker sig till de skolor som har störst utmaningar.
  • Inför ett aktivt skolval. Elever som inte väljer skola själva blir placerade i en skola i enlighet med närhetsprincipen. Det innebär att de som inte känner till det fria skolvalet ges möjligheten att själv få välja. Vi värnar det fria skolvalet och möjligheten att välja mellan olika skolor. Valfriheten är en rättighet som alla elever ska garanteras. För att säkerställa att alla elever ges möjlighet att använda denna rättighet vill vi att ett aktivt skolval införs i Sveriges samtliga kommuner.
  • Prioriterad timplan för nyanlända. För nyanlända elever i tonåren blir den totala skolgången ofta för kort för att hinna uppnå målen i grundskolans alla sjutton ämnen. Rektor ska därför ges långtgående befogenheter att för dessa elever prioritera om i timplanen så att målen i första hand nås i de viktigaste basämnena.
  • Ökat utbildningsfokus under sommaren för nyanlända elever. De nyanlända elever som kommer till Sverige i sen ålder och precis inlett sina studier i svenska i grundskolan riskerar att få svårt att upprätthålla sina svenskkunskaper under ett långt sommarlov utan kontakt med skolan och klasskamrater.

Det finns därför goda skäl att göra riktade insatser för mer lärande under sommarlovet, såväl för nyanlända elever som för elever som annars riskerar att inte klara målen. Möjliga reformer för att nå ökat utbildningsfokus under sommaren är utökade insatser gällande lovskola eller förkortat, exempelvis halverat, sommarlov för nyanlända elever.

För de unga som nu kommit till Sverige är skolan avgörande. De behöver ges möjlighet lära sig det de behöver för att både komma ikapp och komma vidare. Det behövs därför fler reformer för att stärka skolan. Därför kommer alliansen att gemensamt lägga dessa förslag i riksdagen i höst.

Sverige ska vara ett land där alla, oavsett varifrån man kommer och vilken bakgrund man har, kan växa och komma till sin rätt. Det svenska samhället ska hålla ihop och därför vill vi stärka integrationsarbetet i skolan.

Anna Kinberg Batra (M), partiledare

Annie Lööf (C), partiledare

Jan Björklund (L), partiledare

Ebba Busch Thor (KD), partiledare