Vi i Alliansen – Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna – vill att jobben ska bli fler. När fler jobbar växer ekonomin. Då blir det mer resurser till vårt gemensamma. Våra barn och ungdomar får en bra skola. Sjukvården finns där när den behövs. Omsorgen om våra äldre fungerar bra och är av god kvalitet. Det är så det hänger ihop. Därför är jobben vår viktigaste fråga.

Sverige står starkt i Europa. Trots en lång finanskris har över 340 000 fler människor ett jobb att gå till i dag, jämfört med 2006. Vi satsar på mer kunskap i skolan och på en sjukvård av hög kvalitet och med korta köer. Vi investerar i vägar och järnvägar. Samtidigt som vår ekonomi växer, minskar våra klimatutsläpp.

Alliansen vill fortsätta göra ett bra land ännu bättre. Vi lägger fram fullt finansierade förslag för att fortsätta utbilda och stärka arbetskraften. Det vi lovar gäller.

Fler jobb och en ekonomi som växer är bra för alla människor i Sverige. Det är Alliansens politik. Så stärker vi grunden för ett rättvist samhälle som håller ihop.