Goda kommunikationer nödvändiga för tillväxt i hela landet

I dag, måndag besöker vi Luleå för att samtala om utmaningar och utvecklingsmöjligheter för Norrbotten skriver Alliansens partisekreterare Kent Persson (M), Nina Larsson (FP), Michael Arthursson (C) och Acko Ankarberg Johansson (KD) i Norrbottens-Kuriren den 10 februari.

Vår resa är en del av Alliansens projekt ”Hela landet runt”, där ledande företrädare för Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna tillsammans besöker landets 21 län under ett år. Syftet är att identifiera Sveriges viktigaste politiska utmaningar.

För att långsiktigt stärka vår konkurrenskraft behöver vi ett bättre företagsklimat i hela Sverige. En grundförutsättning för detta är en fungerande transportinfrastruktur. Goda kommunikationer är nödvändiga för utvecklingskraften både här i Norrbotten och i resten av Sverige.

Sedan Alliansregeringen tillträdde har vi gjort historiska satsningar inom transportpolitiken. En viktig del i detta har bland annat varit investeringar i järnvägen. Alliansregeringen har fördubblat anslagen till drift och underhåll av järnvägen.

Utvecklingen av de regionala flygplatserna har även en stor betydelse för Sveriges tillväxt. Genom en fungerande flygtrafik inom landet kan vi öka tillgängligheten och därmed skapa fler arbetstillfällen.
Alliansen har en politik för hela Sverige. Tack vare ordning och reda i ekonomin kan vi fortsätta en politik som främjar tillväxt och jobb, såväl här i Norrbotten som i resten av Sverige.