Vi vill se till att det byggs fler bostäder

Den 24 februari 2014 besökte Alliansens partiledare Kvarholmen och presenterade nya bostadsinitiativ på Aftonbladet debatthttp://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/politik/article18427570.ab

Vi vill att det ska byggas mer i Sverige. Med fler och bättre bostäder kan fler människor välja att flytta över hela Sverige. Företagen får enklare att rekrytera arbetskraft, unga får möjlighet att flytta hemifrån och starta vuxenlivet och studenter får en chans att flytta till den ort där den bästa utbildningen finns. Den rörligheten är bra för människor i Sverige och den är bra för vår ekonomi och vår tillväxt. Alliansregeringen presenterar nu utredningar kring flera nya förslag för ökat bostadsbyggande. Vi vill ge ökade möjligheter för fler bostäder i storstäderna, och ytterligare underlätta för snabbare byggande av framtidens bostäder i hela Sverige.

Stockholm, Göteborg och Malmö är viktiga regionala tillväxtmotorer. En stor del av befolkningen i Sverige lever och verkar i de här tre storstadsregionerna. Här behöver byggandet öka kraftigt. För att det ska bli enkelt och smidigt att kombinera jobb och vardag måste också fler bostäder i kommunerna följas av bättre infrastruktur i regionerna. Vi har framgångsrika exempel på hur sådana ömsesidiga åtaganden kan bli verklighet. Ett färskt sådant är Stockholmsförhandlingen, där regeringens förhandlare lyckades kombinera en stor satsning på utbyggd tunnelbana med kraftigt bostadsbyggande i Stockholmsregionen. Nio nya tunnelbanestationer. Runt 78 000 nya bostäder. Vi vill nu utreda hur fler aktörer ska kunna ta efter den här typen av förhandling och samordning mellan infrastruktur och bostäder. Det kommer att vara avgörande för att storstadsregionerna ska kunna fortsätta växa och fortsätta attrahera fler människor och företag.

För att fler ska få jobb behövs det fler bostäder där människor efterfrågar dem mest. Men för att fler ska kunna bo och jobba i hela Sverige måste det också byggas mer bostäder i andra delar av landet. Alliansregeringen har en större reformagenda för fler bostäder än många regeringar före oss. Vi har gjort viktiga reformer för kommunerna. Kortare planprocesser, förenklade byggregler och ökad förutsägbarhet och tydlighet för den som vill bygga är några sådana. Alliansregeringen ser över och föreslår åtgärder kring i stort sett alla de hinder som bransch och kommuner lyft fram för ökat bostadsbyggande.

Vi har gjort det enklare att bygga. De allra flesta är överens om att vi behöver bygga mer. Samtidigt byggs det för lite. Det här går inte ihop. Nu lägger vi nya förslag. Vi vill se över hur utbudet av mark som är lämplig för bostadsbyggande kan öka, och hur vi ytterligare kan stimulera och underlätta för kommunerna att planlägga för fler bostäder och öka antalet markanvisningar till dem som vill bygga. Om vi vill att Sverige ska växa och att jobben ska bli fler, då måste rörligheten öka. Då måste kommunerna ta större ansvar och skapa bättre förutsättningar för nya bostäder. Fler människor måste också acceptera att det byggs i det egna närområdet. Sverige har inte råd med fler nimbys (Not In My Back Yard).

Alliansregeringen ser hela Sverige. Vi vill göra det möjligt för jobb att växa fram i hela landet. Människor ska ha en chans att söka sig dit där jobben är fler, eller skapa sig ett liv och en vardag där arbete och utbildning finns. Vår bostadspolitik har gjort det enklare att bygga och att hyra ut bostäder. Vi har gjort historiskt stora satsningar på infrastruktur i hela landet. Vi påbörjar nya stambanan mellan Stockholm och Göteborg, bland annat med sträckan mellan Göteborg och Borås och anslutningen till Landvetter. I Skåne bidrar vi till utbyggd kollektivtrafik med mer trafik och nya stationer. I Stockholmsregionen är Förbifart Stockholm i startgroparna. Nu är det dags att vi alla fortsätter ta gemensamt ansvar för att framtidens bostäder får en chans att växa fram. Så bidrar vi till att Sverige fortsätter växa och stå starkt i Europa.

Fredrik Reinfeldt (M)
Jan Björklund (FP)
Annie Lööf (C)
Göran Hägglund (KD)