Alliansen satsar på sommarskola

Den 13 mars presenterade Alliansen satsningar på sommarskola. Undervisning under en del av sommaren kan hjälpa fler elever att nå kunskapsmålen. 100 miljoner kronor föreslås tillföras permanent för att finansiera en skyldighet att erbjuda sommarskola. Det kan hjälpa fler elever att nå målen i årskurs 9.

En elev som efter årskurs 9 saknar godkänt betyg i ett eller ett par ämnen för att bli behörig till ett nationellt program i gymnasiet kan få möjlighet att ägna några veckor av sommarlovet till koncentrerade studier i ämnet. På så sätt kan eleven nå gymnasiebehörighet och börja på ett nationellt program direkt efter sommarlovet.

För elever som slutar årskurs 6, 7 eller 8 kan sommarskolan vara ett utmärkt tillfälle att komma ikapp i studierna i något eller några ämnen. Det ger bättre förutsättningar att hänga med när höstterminen börjar och sedan också att nå målen.

I budgetpropositionen för 2014 presenterar Alliansregeringen därför en satsning på statsbidrag för sommarskola för elever i årskurs 6–9 för de kommuner som själva vill anordna sommarskola.

Alliansregeringen anser dock att alla elever bör ha samma möjligheter att delta i sommarskola, oavsett i vilken kommun man bor. Därför presenterade vi tidigare i år ett förslag om att alla kommuner ska bli skyldiga att erbjuda sommarskola.

Skyldigheten gäller elever som efter årskurs 9 inte nått behörighet till gymnasieskolan och elever som efter årskurs 8 löper risk att inte nå behörighet. Skyldigheten är tänkt att träda i kraft 2017.

Vi vill nu satsa de medel som behövs för att finansiera både kommunernas skyldighet att anordna sommarskola för elever i årskurs 8 och 9 och stimulera kommunerna att anordna sommarskola för elever i årskurs 6 och 7.

Medel för sommarskola årskurs 6–7 avsätts för åren 2015–2018. Medlen för sommarskola årskurs 8–9 är permanenta.

Med de förslag som kommer att aviseras i 2014 års ekonomiska vårproposition avsätts cirka 180 miljoner kronor per år för sommarskola 2015–2018. Permanent medel uppgår till 100 miljoner kronor per år från och med 2019. De kommer sedan som konkreta förslag i höstens budget.

Läs mer i bifogad pm:

alliansen_bygger_ut_sommarskolan