Kunskap för stärkt arbetskraft – 2014 års ekonomiska vårproposition

I dag, onsdag, presenterar regeringen den ekonomiska vårpropositionen. Det är den 16:e budgetproposition och ekonomisk vårproposition som alliansregeringen lägger på riksdagens bord. Huvuddelen av dessa har tagits fram under år som präglats av den djupaste globala ekonomiska krisen sedan 1930-talet. Detta har varit vägledande för politikens riktning – att stötta jobben – och understrukit behovet av en regering som tar ansvar för offentliga finanser. Svensk ekonomi är starkare än 2006 och starkare än jämförbara länder. Nu ställs stora krav på politiken för att klara av nödvändiga reformer för tillväxt och jobb inom ramen för hållbara offentliga finanser som kommer tillbaka till balans och överskott.

Läs mer om vårpropositionen, se presentationen av den eller ladda hem den i sin helhet.