Rödgröna har inget regeringsalternativ

“Att lägga genomarbetade förslag tillsammans är bra för att få genomslag för politiken”. Detta uttalande kom i dagarna från Stefan Löfven under ett besök hos partivänner i Tyskland. Löfven, du har rätt, men varför agerar du inte så här hemma?

I Sverige har alliansregeringen bestående av Nya Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna lagt fram gemensamma förslag åtta år på raken. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet envisas med att ständigt lägga fram förslag var för sig, även om inget av dem är stort nog att regera själv. I tio frågor är det nu helt avgörande att Stefan Löfven, Gustav Fridolin, Åsa Romson och Jonas Sjöstedt lämnar gemensamma besked för att ens kunna kallas rödgrönt regeringsalternativ.

1 Hur mycket ska skatterna på arbete höjas?

Löfven, Sjöstedt och Fridolin vill höja skatterna på människors arbete. Men det är stor skillnad i var gränsen ska gå. Med V:s förslag får redan de med en lön från 30 000 kronor höjd inkomstskatt, medan MP:s och S inkomstskattehöjningar börjar vid 40 000 respektive 60 000 kronor.

2 Hur mycket mindre ska Sverige jobba?

MP och V vill förkorta arbetstiden till 35- respektive 30-timmars arbetsvecka. S ambition om att öka antalet arbetade timmar är inte mycket värd i ljuset av deras förslag.

3 Ska vi ha fria skolval, betyg och läxor?

S har närmat sig den borgerliga kunskapslinjen. Men det räcker inte. V och MP är skeptiska till läxor och betyg. V vill även avskaffa det fria skolvalet.

4 Vad gäller angående tryggheten?

V föreslår halvtidsfrigivning för förstagångsdömda, vill avskaffa livstidsstraffet och avkriminalisera eget bruk av narkotika. MP vill spara på polisen och har tidigare öppnat för att slopa livstidsstraffet.

5 Hur mycket svårare ska det bli för unga att få ett jobb?

S, V och MP är överens om att det ska bli dyrare att anställa ungdomar. Däremot är det bara S och V som vill fördubbla restaurangmomsen medan MP vill behålla den lägre momssatsen som Alliansen infört. En fördubbling av restaurangmomsen skulle innebära att restaurangägare skulle behöva avskeda ungdomar och det blir svårare att få ett första jobb som ung.

6 Ska vi satsa på försvaret?

I tider av oro i vårt närområde är det viktigt med ett bra försvar. Stefan Löfven vill se mer satsningar på försvaret, men saknar all form av finansiering. Dessutom avsätter V och MP 1,6 miljarder mindre än S i sina budgetar. MP säger nej till nästa generations Jas Gripen och har tidigare sagt nej till nästa generations ubåtar. Vänsterpartiet är emot stora delar av exporten av svensk vapenindustri.

7 Till vilken nivå ska fastighets-, bolags- och arvsskatten höjas?

V vill höja bolagsskatten, återinföra fastighets- och arvsskatt samt införa en ny skatt på bankerna.

8 Ska vita jobb bli svarta?

Det populära rutavdraget har skapat tusentals nya arbetstillfällen och gjort svarta jobb vita. För många ny- anlända är det den första vägen in på arbetsmarknaden. Trots detta vill V ta bort reformen och S vill begränsa den.

9 Hur mycket dyrare blir resor och transporter?

S och MP är överens om att införa en lastbilsskatt. Något som skulle slå hårt mot företagande och åkerinäringen. MP och V vill kraftigt höja bensinpriserna vilket framför allt drabbar människor i gles- och landsbygd. MP vill dessutom införa en särskild flygskatt som skulle göra semestern för en barnfamilj avsevärt mycket dyrare.

10 Ska Sverige vara öppet för människor som vill arbeta här?

MP delar Alliansens positiva syn på arbetskraftsinvandring. S och V går i rakt motsatt riktning och vill på olika sätt begränsa den fria rörligheten och göra det svårare för människor att komma till Sverige och bidra på arbetsmarknaden.

Med 152 dagar kvar till höstens val är det tydligt att det finns en mängd obesvarade frågor och därmed inget som kan kallas rödgrönt regeringsalternativ.

Förra veckan lade regeringen sin åttonde gemensamma vårbudget.

Fyra partier, som tycker att genomarbetade förslag tillsammans är bra för att få genomslag för politiken är en bra idé, även i praktiken.

Nina Larsson (Fp), Michael Arthursson (C), Acko Ankarberg Johansson (Kd) och Kent Persson (M)
partisekreterare i Alliansen