Jobb eller bidrag? Alternativen i svensk politik

Alliansens partiledare presenterade på en gemensam pressträff idag en granskningsrapport över den omfattande splittringen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

De rödgröna partierna Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet föreslår en politik som skulle leda till färre jobb och lägre tillväxt. Skattehöjningarna skulle kunna kosta cirka 500 kronor för en familj.

De rödgröna partierna är splittrade. De är överens om en finansiering som är mycket mindre än de omfattande löften de ställer ut. Över 40 miljarder kronor fattas för att täcka de viktigaste löftena. Så stort är det rödgröna budgethålet.
De rödgröna partierna redovisar inte hur deras gemensamma politik ser ut och vilka effekterna skulle bli. Väljarna bör ges en tydlig redovisning före valet.

Läs mer i bifogad PM