Alliansen står upp för Ukrainas framtid

Det är snart fyra månader sedan ett hundratal människor sköts ihjäl på Majdantorget i Kiev. Sedan dess har en mörk skugga kastats över Europa och vår säkerhetsordning har skakats i grunden. Idag står Alliansen, tillsammans med Måndagsrörelsen, på Norrmalms torg för att visa vår fortsatta solidaritet med Ukraina i deras kamp för frihet, fred och demokrati.

När Ryssland angrep Ukraina och olagligt annekterade Krim beslutade sig några unga och engagerade personer för att återuppliva Måndagsrörelsen. Måndagsrörelsen bildades 1990 som ett stöd för att de baltiska staterna skulle få välja sin egen väg och de samlades varje måndag klockan tolv på Norrmalmstorg. Rörelsen som är partipolitiskt obunden har nu än en gång skapat en mötesplats för alla som vill visa sitt stöd för fred, frihet och demokrati i Ukraina och andra forna sovjetstater.

Ett angrepp på ett annat europeiskt land får inte stå oemotsagt. Att vi står i bred politisk enighet på Norrmalmstorg idag är en tydlig politisk markering som visar att vi inte tystnar för maktspråket i Kreml. Vi kan inte ta vår vision om ett enat och fredligt Europa för givet. Nu krävs en politisk samsyn i demokrati- och säkerhetsfrågor och en samstämmig politik som med tydlighet står upp för de värden som är våra.

Utvecklingen i Ukraina, ett land i vår omedelbara närhet, visar att risken för krig i Europa inte är förbi. Den ryska aggressionen utmanar hela den freds- och säkerhetsordning som EU har försökt att bygga upp efter det kalla krigets slut. Det har påmint oss om att vi ofta tar vår demokrati och frihet för givna. Värden som ständigt måste värnas och väljas.

När folket samlades på Majdan var deras krav enkla och självklara: demokrati, reformer och europeiskt samarbete. Rop som försökte tystas med brutalt våld. Trots detta visar det som händer i Ukraina också på styrkan i den europeiska drömmen. Ett Europa i fred, frihet och samarbete.

Där Putin har för avsikt att söndra och splittra måste samarbetet stärkas och försvaras. Nu behövs en regering och ett Sverige som håller EU samman, som påminner om EU:s fredsvision. Den internationella tankesmedjan European Council on Foreign Relations rankade i år Sverige som den tredje mest framgångsrika nationen när det gäller att påverka unionens gemensamma utrikespolitik. Bara Frankrike och Storbritannien placerade sig före.

Att i detta läge försvaga det europeiska samarbetet vore direkt farligt. Trots detta har vissa partier svårt att vara tydliga i sin kritik. När Europaparlamentet antog en text som fördömde Rysslands agerande under Ukrainakrisen valde Vänsterpartiet att lägga ner sin röst. Om Sverige skulle få en regering utan en enad europapolitik kommer den svenska rösten i EU försvagas. En splittrad röst är ingen stark röst. Det skulle frånta Sverige möjligheten att påverka hur EU ska agera i denna och andra kriser.

Nu behövs en regering som medverkar i EU:s ansträngningar att fortsätta öppnar dörrar för att fler länder i Europa ska få välja samarbete, handel och frihet. Det har Alliansen gjort i snart åtta år och det kommer vi att fortsätta med.

Vi står på Norrmalmstorg idag för att vi tror att det är Ukrainas fulla rätt att välja sin egen väg och forma sin egen framtid. Vi står solidariskt med Ukraina i deras strävan efter demokrati, frihet och förändring.

Kent Persson (M)
Partisekreterare

Nina Larsson (FP)
Partisekreterare

Michael Arthursson (C)
Partisekreterare

Acko Ankarberg (KD)
Partisekreterare