Fyra år för jobben

Alliansen 2014_2

Idag presenterade vi en vitbok där du kan läsa mer om vad vi har gjort de senaste fyra åren för att göra Sverige till ett bättre land. 

Sverige ligger nu i topp i EU när det kommer till hur många som jobbar. Vår ekonomi hör till Europas starkaste. Internationella mätningar sätter Sverige på prispallen när det gäller innovation och konkurrenskraft. Vårt land har utnämnts till världens bästa land att åldras i och vår äldreomsorg är ett föredöme för många andra. Vi ligger i framkant i det globala miljöarbetet och vi är ett föregångsland vad gäller jämställdhet mellan kvinnor och män. Vi håller vad vi lovar.

Sverige är ett bra land att leva i. Men Alliansen vill göra ett bra Sverige ännu bättre. Vi har mer att uträtta.

I vårt Sverige är det människorna som är utgångspunkten. Alla människor är olika men alla människor har samma värde.

Alliansen står upp för arbetslinjen. Vi vill att alla som vill och kan arbeta ska få en chans att stå på egna ben och känna glädjen i att försörja sig genom eget arbete.

När fler jobbar växer ekonomin. Då får vi mer resurser till välfärden, och kan satsa på ökad kunskap i skolan och en sjukvård av bra kvalitet som finns där när vi behöver den.

Vi har sett till så att jobben har blivit fler. Sedan 2006 har över en kvarts miljon fler människor ett jobb att gå till. Sänkta skatter på arbete genom jobbskatteavdrag i kombination med ett förstärkt företagsklimat har gett fler jobb. Jämfört med 2006 får nu alla som tjänar mindre än 38 500 kronor i månaden en hel extra månadslön om året efter skatt.

Alliansen ser hela Sverige. Vi har sett till så att företag kan starta och växa i alla delar av vårt land. Vi har gjort det enklare och billigare att starta företag och att anställa. An- talet nystartade företag har aldrig varit så stort som under den senaste mandatperioden och fler och växande företag betyder fler jobb. Vi har bidragit till att riva många av de handelshinder som försvårar för svenska företag att växa ut i Europa och i världen. Vi har sänkt arbetsgivaravgiften för unga och sänkt bolagsskatten. ROT- och RUT och halverad restaurangmoms har gjort att nya jobb har vuxit fram i tjänstesektorn.

I Sverige arbetar högst andel av kvinnorna i hela EU. Sedan 2006 har jämställdheten förbättrats. Löneskillnaderna mellan män och kvinnor har minskat. Fler kvinnor arbetar heltid och mäns uttag av föräldrapenning har ökat. Genom RUT- och ROT-avdragen har Alliansen skapat bättre förutsättningar för att kvinnor och män på lika villkor ska ta gemensamt ansvar för barn och hem.

I Sverige arbetar högst andel av kvinnorna i hela EU. Sedan 2006 har jämställdheten förbättrats. Löneskillnaderna mellan män och kvinnor har minskat. Fler kvinnor arbetar heltid och mäns uttag av föräldrapenning har ökat. Genom RUT- och ROT-avdragen har Alliansen skapat bättre förutsättningar för att kvinnor och män på lika villkor ska ta gemensamt ansvar för barn och hem.

Alliansen tar ansvar för Sverige. Sveriges största tillgång är den tillit som människor känner till varandra och det förtroende vi har för allt det som är vårt gemensamma.

Alliansen har tagit Sverige genom den värsta ekonomiska krisen sedan 1930-talet. Tack vare en ansvarsfull politik som satt jobben främst har vi klarat den utdragna lågkonjunkturen bättre än nästan alla jämförbara länder.

Vi har påbörjat ett långsiktigt arbete för att reformera skolan och lärarutbildningen. Vi har infört tidiga uppföljningar av elevernas resultat. På så sätt synliggörs elevers olika behov av stöd och stimulans för att nå kunskapsmålen. Alliansen har också infört karriärmöjligheter och ett lönelyft för yrkesskickliga lärare. Tillsammans med Finland ligger vi i EU-toppen när det gäller satsningar på forskning och utveckling som andel av BNP.

Sjukvården och omsorgen ska finansieras gemensamt och finnas där man behöver den. Genom lagstadgad vårdgaranti och kömiljarden har köerna i sjukvården kortats kraftigt – fler kan få vård snabbare. Vi har byggt ut psykiatrin, cancervården, vården av kroniskt sjuka och gjort det billigare att gå till tandläkaren. Vi har sänkt skatten för pensionärer fem gånger. Alliansen har också förbättrat vården för de mest sjuka äldre. Vi har satsat på att öka tillgången på anpassade äldrebostäder. Genom vår parboendegaranti har makar och sambos fått rätt att åldras tillsammans.

Tack vare Alliansens apoteksreform finns det idag 350 fler apotek. Apotekens öppettider har dessutom ökat. Vi har också gjort det möjligt att köpa nässprej och receptfria värktabletter i många vanliga affärer.

Människor ska inte behöva känna oro för att utsättas för våld och brott. Sedan 2006 har brottsligheten minskat och tryggheten vuxit. Sverige har idag fler poliser, åklagare och domare än för åtta år sedan. Vi har också skärpt straffen för grova brott så att straffet i högre grad motsvarar brottets allvar.

Vi har visat att det går att kombinera en växande ekonomin med minskade klimatutsläpp. Sedan 2006 har bioenergin gått om oljan som landets största energikälla, vindkraften tiofaldigats och många fler miljöbilar kommit ut på våra vägar. Alliansens klimat- och energiöverenskommelse ger en trygg och hållbar energiförsörjning samtidigt som den ger långsiktiga spelregler för hushållen och industrin.

Alliansen går till val som ett enat regeringsalternativ. Vi tycker att väljarna förtjänar att få veta vilken politik de len 2006 och 2010, med gemensamma valmanifest och genomarbetade förslag. Vi har sedan genomfört vår politik tillsammans.

Alliansen gör nu samma sak inför höstens val. Sverige är ett bra land att leva i, men vi vill mer.

  • Vi vill att fler ska få jobb och att jobben ska komma fler till del.
  • Vi vill stärka och utbilda arbetskraften med mer kunskap i skolan.
  • Vi vill att människor ska kunna bo och jobba i hela Sverige.
  • Vi vill att det ska bli enklare och billigare att bygga bostäder.
  • Vi vill fortsätta att reformera Sverige och vi ska göra det på ett ansvarsfullt sätt.

Alliansen kommer att gå till val på ett gemensamt valmanifest för hela Sverige, med finansierade förslag för fler jobb och tillväxt i hela Sverige.

Stockholm juni 2014
Fredrik Reinfeldt, Jan Björklund, Annie Lööf, Göran Hägglund

Ladda ner Alliansens vitbok Fyra år för jobben