Vi fortsätter att ta ansvar för Sverige

Alliansfinans_2

 

I dag beslutar riksdagen om Alliansens åttonde vårbudget. Jobben är i fokus: År 2020 ska över fem miljoner människor ha ett arbete att gå till. Med förslag om bättre karriärmöjligheter för lärare, mer matematikundervisning i skolan, utbyggd service och bredband på landsbygden samt lägre sjuklönekostnader för små företag tar vi steg för att jobben ska bli 350 000 fler, skriver Anna Kinberg Batra (M), Carl B Hamilton (FP), Per Åsling (C) och Anders Sellström (KD) den 26 juni.

När ekonomin i omvärlden nu långsamt blir bättre väntas antalet svenska jobb fortsätta öka. Men det förutsätter att vi fortsätter föra en politik som ger fler anställda och tillväxt i ekonomin. Vänsteralternativet med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet bedriver i stället en politik som försämrar förutsättningarna för jobb, vilket riskerar att hindra den återhämtning som vi nu ser allt tydligare. För att stärka arbetsmarknaden framöver är följande områden avgörande:

· Ansvarsfull ekonomisk politik gör att ett litet exportberoende land som Sverige kan klara globala kriser utan att behöva skära ned på t ex sjukvården. Den här starka grunden som Sverige vilar på hotas av vänsterpartierna som svajar kring överskottsmål och budgetregler, lovar allt till alla och presenterar ogenomtänkta förslag där två av tre saknar finansiering.

· Bra villkor för att arbeta och anställa är grunden att jobben ska bli fler. Det behövs fler och bredare vägar till jobb, framför allt för dem med svagare ställning på arbetsmarknaden. Det ska vara lättare att byta jobb under arbetslivet och kvinnors villkor behöver stärkas. När vänsteralternativet föreslår höjda skatter på att arbeta och anställa, slopat RUT- och ROT-avdrag och höjd restaurangmoms förminskar de i stället människors möjligheter att arbeta. Färre i arbete betyder mindre pengar till skolan, sjukvården och äldreomsorgen.

· Investeringar för ökad tillväxt- och konkurrenskraft gör att svenska företag får bättre möjligheter att bli framgångsrika. Det handlar om utbildning och forskning, vägar och järnvägar – områden där vi gör historiska investeringar. Det handlar om fler bostäder. Vi har bl.a. slutit avtal om 78 000 nya bostäder i Stockholmsområdet, som nu hotas av en vänsterregering. Vänsteralternativets höjda energi- och transportskatter skulle även få allvarliga konsekvenser för basindustrin och landsbygden.

Sedan Alliansen fick väljarnas förtroende 2006 har svenska folket fått det bättre. Över en kvarts miljon fler jobb har skapats och vi är nu det land i EU där högst andel av befolkningen arbetar. Inkomsterna i Sverige har ökat mest i EU, efter Luxemburg. En undersköterska har fått ökad inkomst med ca 4 000 kronor i månaden och en genomsnittspensionär med bostadstillägg har fått ca 2 000 kronor mer i månaden. Vi har stöttat dem i samhället med små resurser bland annat genom höjda bostadsbidrag. Vi har bland de minsta inkomstskillnaderna i EU och resurserna till välfärden har ökat. Detta är mycket tack vare att vi har satsat på jobben. Konjunkturinstitutet och Riksbanken menar i sina bedömningar att Alliansens reformer kraftigt ökar sysselsättningen och minskar arbetslösheten.

Vänsteralternativets politik däremot bedöms i stället leda till mellan 70 000 och 140 000 färre jobb. De vill riva upp åtgärder som ger jobb genom att bland annat göra det 40 000 kronor dyrare att anställa ungdomar. Dessutom föreslår de stora utgiftsökningar som skulle kräva höjda skatter för hushållen på omkring 1000 kronor i månaden. Tar man dessutom med Miljöpartiets och Vänsterpartiet föreslagna arbetstidsförkortning skulle hushållens inkomster minska ytterligare när lönerna blir lägre. Med vänsteralternativets politik skulle Sveriges ekonomi försvagas, med sämre möjligheter att möta kriser och mindre pengar att satsa på t ex skolan. Det skulle drabba dem som är mest beroende av en fungerande välfärd.

Alliansen förbereder nu ett gemensamt valmanifest för fler jobb och tillväxt som bygger Sverige starkare. Mot oss står ett oförberett vänsteralternativ med en politik som sätter käppar i hjulen för Sveriges ekonomi. Valet i höst blir ett viktigt vägval.

Anna Kinberg Batra (M), ordförande för finansutskottet

Carl B Hamilton (FP), ekonomisk-politisk talesperson

Per Åsling (C), ekonomisk-politisk talesperson

Anders Sellström (KD), ekonomisk-politisk talesperson