Nu gör vi historiskt stora forskningssatsningar

Regeringen har kommit överens med Tyskland om investeringar i forskningsanläggningen ESS i Lund. Därmed är förutsättningarna säkrade för att bygga svensk forsknings största investering i modern tid. Investeringen är på närmare 17 miljarder kronor och är en av de största satsningarna på infrastruktur för forskning som har skett i Europa under de senaste decennierna. Det skriver Alliansens partiledare Fredrik Reinfeldt, Jan Björklund, Annie Lööf och Göran Hägglund i Sydsvenskan den 9 juli.

Vi vill att Sverige ska fortsätta stå starkt i den internationella konkurrensen. Att Sverige lyckas bedriva och attrahera forskning av högsta klass är avgörande för landets konkurrenskraft och för möjligheten att möta de stora framtidsutmaningarna. Det är en förutsättning för att vi ska nå vårt mål om över fem miljoner människor i arbete år 2020.

Överenskommelsen med Tyskland är en enorm möjlighet för Sverige och för Skåne. Omkring 500 personer kommer direkt arbeta med anläggningen. 2 000–3 000 forskare kommer att besöka anläggningen varje år och Skåneregionen kan förvänta sig många indirekta arbetstillfällen. ESS i Lund höjer Öresundsregionens anseende som ett starkt europeiskt forskningskluster. Det ger stora möjligheter för det skånska näringslivet, tillsammans med ökade skatteintäkter för kommuner och region.

Alliansens politik ger flera goda förutsättningar för svensk forskning i allmänhet och ESS-projektet i synnerhet. Vi gör historiskt stora forskningssatsningar som är unika i västvärlden mot bakgrund av den internationella krisen. Den statliga finansieringen av forskning ökar 2008–2016, med 9 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning på mer än 30 procent.

Snart sätts det första spadtaget i marken utanför Lund och med det kommer stora möjligheter för Sverige. Forskning i världsklass och medicinska och tekniska framsteg ger innovationskraft och fler kunskapsintensiva jobb. Allt detta lägger grunden för en tillväxt som säkrar vår framtida välfärd och som gör att vi kan bygga Sverige ännu starkare.

Läs hela artikeln