Alliansen presenterar Sverigebygget: fler jobb och mer tillväxt, höghastighetståg och 100 000 nya bostäder

alliansen_6 (kopia)

Alliansens partiledare, Fredrik Reinfeldt, Jan Björklund, Annie Lööf och Göran Hägglund presenterade i dag Sverigebygget: omfattande satsningar för fler jobb och mer tillväxt, höghastighetståg och 100 000 nya bostäder.

Alliansen presenterar i dag historiska och långsiktiga investeringar i jobb, bostäder, kollektivtrafik, järnvägar och vägar. Sverigebygget knyter ihop vårt land och stärker förutsättningarna för jobb och tillväxt i hela landet. Genom ökat bostadsbyggande skapas möjligheter för fler att etablera sig på bostadsmarknaden.

Vi vill bygga nya stambanor för höghastighetståg, påbörja förhandlingar om kollektivtrafik och annan infrastruktur, ha ytterligare en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark samt pröva förutsättningarna för att bygga ut järnvägen i norra Sverige. Satsningarna möjliggör för att bygga minst 100 000 nya bostäder. Våra framtidsinvesteringar sträcker sig ända fram till 2035 och bidrar till att nå vårt mål om att över fem miljoner människor ska jobba år 2020. 

Läs mer om Sverigebygget