Alliansens partiledare: Fem nya regelförenklingar för företagare

Regeringen har beslutat om fem åtgärder för att förenkla för företagande och jobbskapandet. I förlängningen innebär det fler jobb och en ekonomi som växer, skriver de fyra alliansledarna Fredrik Reinfeldt (M) och Jan Björklund (FP), Annie Lööf (C), Göran Hägglund (KD) i Dagens Industri den 4 juli.

Alliansregeringens jobbmål är att över fem miljoner människor ska ha ett arbete 2020. Det betyder att jobben ska bli minst 350 000 fler. Det är grunden för vår politik och kommer att vara styrande för hur vi utformar våra förslag inför nästa mandatperiod och fram till 2020.

Fyra av fem jobb skapas i dag i de små företagen. För dem är enklare regler en särskilt viktig fråga. Vi har sedan 2006 bland annat slopat revisionsplikten för de minsta företagen, infört kvartalsvis redovisning av moms samt inrättat företagarportalen verksamt.se.

Tillsammans har våra regelförenklingar inneburit 7 miljarder kronor i sänkta administrativa kostnader för företagen. I dag presenterar vi ytterligare regelförenklingar för att fler ska vilja starta företag och för att företagare ska få en enklare vardag.

Det ska gå snabbare att starta företag
I dag är handläggningstiden för att registrera aktiebolag 16 dagar. Vi vill korta den tiden. Bolagsverket får nu i uppdrag att säkerställa att i de fall ärendet inte behöver kompletteras ska registrering av aktiebolag ske inom fem arbetsdagar.

Höj gränsen för förenklad faktura
Vi vill höja gränsen för förenklad faktura från dagens 2.000 kronor till 4.000 kronor. Det minskar de administrativa kostnaderna, framför allt för de minsta företagen.

Minska den administrativa skattebördan
Vi ger Skatteverket i uppdrag att mäta tiden företagare lägger på administration och hitta åtgärder som kan minska bördan för dem. Skatteverket får också i uppdrag att årligen rapportera hur våra regelförenklingar bidrar till att minska den tid företag ägnar åt skatteadministration.
Underlätta för företagande i livsmedelssektorn
Flera kommuner har utarbetat modeller för sina livsmedelskontroller som bygger på att undvika förelägganden genom en mer aktiv dialog med företagen. Utan att ambitionen för livsmedelssäkerheten minskar skapas enklare regeltillämpning. Statskontoret får i uppdrag att undersöka hur denna dialogmodell kan tillämpas mer generellt. I syfte att utveckla svensk mat och få fler företag och jobb på landsbygden kan dessutom Livsmedelsverkets uppdrag behöva breddas till att även inkludera uppgiften att underlätta för företagande inom livsmedelssektorn.
Kortade handläggningstider på Migrationsverket
För att snabbväxande företag inte ska stanna i utvecklingen behöver de snabbt kunna anställa. Vi vill korta handläggningstiden av arbetstillstånd, som i genomsnitt var drygt 15 veckor förra året. Migrationsverket ska bland annat utveckla det elektroniska ärendehanteringssystemet och förbättra webbansökan för att åstadkomma detta.Vi har förslagen för att förenkla företagens vardag. I förlängningen innebär det fler jobb och en ekonomi som växer.
Läs hela artikeln