100 timmar mer idrott i skolan

Antalet idrottslektioner i grundskolan ska öka med 20 procent. Det föreslår regeringen idag.

Grundskolans elever får i dag mindre tid för idrott och hälsa än för tjugo år sedan. Detta trots att övervikt och fetma har blivit vanligare.

– Mer idrott innebär att eleverna rör sig mer och det kan bidra till bättre kunskapsresultat, säger utbildningsminister Jan Björklund.

Regeringen föreslår nu att undervisningstiden för ämnet idrott och hälsa i grundskolan utökas från 500 till 600 timmar, det vill säga en ökning med 20 procent. Det innebär att antalet timmar för ämnet blir fler än vad det har varit någon gång sedan grundskolan infördes.

För att kunna ha fler lektioner i idrott och hälsa minskas tiden samtidigt i motsvarande grad för det som kallas elevens val. Istället för 382 timmar ska elevens val innehålla 282 timmar.

Ändringen av timplanen bedöms ske till läsåret 2016/17.