Ett tryggare Sverige

Alliansens partiledare presenterade idag förslag för ett ännu tryggare samhälle. Det handlar om att skärpa straffen och begränsa villkorlig frigivning, samt ytterligare åtgärder mot våld i nära relationer och sexualbrott.

I Sverige ska människor kunna leva i trygghet, utan att behöva oroa sig för våld och hot. Man ska kunna lita på att den som begår brott också straffas för det. Sedan 2006 har brottsligheten minskat och tryggheten ökat.

Alliansregeringen har sedan 2006 gjort rekordstora satsningar på rättsväsendet. Vi har betydligt fler poliser, åklagare och domare än 2006. I januari 2015 får Sverige en polismyndighet för hela landet, det ska innebära en effektivare polisverksamhet. Straffen har skärpts för allvarliga våldsbrott, såsom grov misshandel och grov kvinnofridskränkning. Insatserna mot ungdomsbrottslighet har förstärkts, detsamma gäller arbetet mot våld i nära relationer. En nationell mobilisering mot grov organiserad brottslighet, som involverar bl.a. polisen, tullen, Kronofogdemyndigheten och Skatteverket, har inletts och fortsätter.

Men arbetet är långt ifrån färdigt. Under nästa mandatperiod vill vi gå vidare med ytterligare satsningar för ett ännu tryggare samhälle. Vi har nyligen föreslagit ett helt nytt brott – inbrottsstöld. Vi har ckså förslag om t.ex. skärpta straff för narkotikabrott och för systematiska bedrägerier, s.k. bluffakturor.

I dag presenterar vi ytterligare steg:

  • Skärpta straff för allvarliga våldsbrott
  • Minska straffrabatten vid flerfaldig brottslighet
  • Begränsad villkorlig frigivning i kombination med förstärkt arbetslinje på anstalt
  • Åtgärder mot våld i nära relationer
  • Skärpta straff för sexualbrott

Läs mer om satsningarna: Ett tryggare Sverige