Fler miljöbilar – för ett modernt och hållbart Sverige

Under en gemensam pressträff i Sundsvall presenterade Alliansens partiledare satsningar för fler miljöbilar och lägre utsläpp från transportsektorn. Sedan 2006 har det sålts flera hundra tusen miljöbilar. Nu tar vi nya steg.

Sverige är ett föregångsland på klimatområdet. Som ett av få länder har vi lyckats kombinera minskande klimatutsläpp med en växande ekonomi. Alliansregeringen driver på för att den utvecklingen ska fortsätta. Vi vill fortsätta prioritera jobben, ekonomin och miljön. Det är bara så vi kan fortsätta utveckla vår hållbara ekonomi. Vi vill fortsätta satsa på förnybar energi och utvecklad miljöteknik. Om vi ska klara klimatutmaningen måste vi därtill bryta fossilberoendet i transportsektorn.

Samtidigt som utsläppen ska fortsätta minska kräver vårt land att människor kan fortsätta använda bilen. Det måste gå att bo, jobba, pendla och resa i hela vårt vidsträckta land. Det är viktigt för att jobben ska kunna bli fler och för att hela Sverige ska kunna stå starkt i framtiden.

Satsningarna som presenteras idag ingår i Alliansens kommande valmanifest och innehåller förslag för att stärka arbetet för en hållbar ekonomi, fler miljöbilar och lägre utsläpp:

  • Ett bonus/malussystem som innebär att miljövänliga bilar får en rejäl miljöbonus vid inköpstillfället. Bonusen betalas av bilar med sämre miljöprestanda.
  • Fler elbilar genom 10 000 nya laddstolpar i hela landet.
  • Förstärkt och förlängd supermiljöbilspremie.
  • Bättre förutsättningar för förnybara drivmedel genom att fullt ut skattebefria andra generationens biodiesel (HVO).

Läs mer om satsningarna: Fler miljöbilar – för ett modernt och hållbart Sverige