Lindra straffet för den som bidrar till uppklarning

Vi behöver göra mer för att fler brott ska klaras upp. Därför föreslår alliansregeringen i ett nytt lagförslag att den som medverkar till att den brottslighet som man själv begått klaras upp ska kunna få en viss strafflindring, skriver justitieminister Beatrice Ask (M), Johan Pehrson (FP), Johan Linander (C) och Caroline Szyber (KD) Svenska Dagbladet.

Brottsligheten i Sverige sjunker. Färre uppger sig ha utsatts för brott och fler känner sig tryggare. Även förtroendet för rättsväsendets myndigheter går åt rätt håll.

Grov organiserad brottslighet slår fortsatt hårt mot olika delar av landet. Kringresande kriminella ligor och brottslighet som sker i systematisk form, såsom bluffakturor och it-bedrägerier, är andra exempel på nya utmaningar för våra rättsvårdande myndigheter.

För att öka tryggheten och möta utmaningarna har alliansregeringen genomfört historiskt stora satsningar på rättsväsendet. Totalt handlar det om över 11,3 miljarder kronor i resursförstärkningar, varav långt över 5 miljarder till polisen.

Vi har tagit initiativ till en nationell mobilisering mot den grova organiserade brottsligheten, som i dag involverar elva olika myndigheter. Det har gett goda resultat i form av indrivna tillgångar, fällande domar och långa fängelsestraff. Vi har även skärpt straffen. Det handlar till exempel om straffen för grova våldsbrott, såsom grov misshandel och grov kvinnofridskränkning. Nyligen lade vi fram förslag om att livstid ska vara normalstraffet för mord.

Men vi behöver göra mer, inte minst för att fler brott ska klaras upp. En viktig faktor handlar om incitamenten för tilltalade att medverka till utredningen av sin egen brottslighet. Därför föreslår alliansregeringen i ett nytt lagförslag att den som medverkar till att den brottslighet som man själv begått klaras upp ska kunna få en viss strafflindring. Förslaget innebär att en tilltalad som lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen ska kunna få ett lägre straff än vad som annars skulle bli fallet. Det ger ett tydligt incitament för den tilltalade att bidra till brottets uppklarning. Detta leder i sin tur till mer effektiva utredningar och till snabbare lagföring.

Läs hela artikeln