Mer kunskap bygger Sverige starkt

Alliansens partiledare Fredrik Reinfeldt, Jan Björklund, Annie Lööf och Göran Hägglund presenterade idag förslag om högre löner för skickliga lärare, mindre klasser samt andra satsningar på mer kunskap i svensk skola. 

Svensk utbildning ska hålla hög kvalitet och vara tillgänglig för alla. Vi vill att varje förälder ska veta att när barnen kommer hem från skolan har de lärt sig något nytt i en trygg miljö. Alla elever ska mötas av höga förväntningar och ges det stöd och den stimulans som krävs för att nå kunskapsmålen.

En bra skola stärker eleverna, men en bra skola är också avgörande för jobben, välfärden och sammanhållningen i vårt land, oavsett bakgrund eller var du går i skolan. Alliansregeringen vill fortsätta arbetet för mer kunskap i skolan. Målet är att Sverige inom tio år ska ha klättrat upp till topp-tio i Pisa-mätningarna.

Alliansregeringens mål är att över fem miljoner människor ska ha ett jobb att gå till år 2020. Det kräver en stabil ekonomi och en god tillväxt. Det förutsätter också att vi satsar på skola och utbildning. Våra satsningar på skolan innebär att staten i år satsar cirka sju miljarder kronor mer på utbildningsväsendet än 2006 – från förskola till vuxenutbildning. Det är tack vare vår ansvarsfulla ekonomiska politik som vi har kunnat satsa på skolan. Det har också lagt grund för att vi nu kan föreslå ytterligare reformer.

Vi presenterar i dag flera skolsatsningar ur vårt kommande valmanifest: 

  • Högre lön för särskilt skickliga lärare.
  • Mindre klasser och fler lärare.
  • Tioårig grundskola.
  • Mer tid för eleverna.

Totalt innebär det satsningar på drygt tre miljarder kronor redan under 2015 och en permanent nivåhöjning på över sex miljarder kronor för utbildningsväsendet.

Läs mer om satsningarna: Mer kunskap bygger Sverige starkt