Mer trygghet för Sveriges äldre

Fredrik Reinfeldt, Jan Björklund, Annie Lööf och Göran Hägglund presenterade idag förslag från Alliansens kommande valmanifest för att öka tryggheten för Sveriges äldre. Det handlar bland annat om en äldreboendegaranti, mer utbildning för äldreomsorgens medarbetare, en nationell demensplan och ökat självbestämmande för människor på äldre dagar. 

Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens politik för fler jobb har gjort att vi har kunnat satsa på välfärden, bland annat äldreomsorgen. De satsningarna har gett resultat. I nationella brukarundersökningar ser vi att allt fler äldre känner sig nöjda och trygga med den omsorg de får. Också i internationella jämförelser hamnar Sverige i topp. Bland annat lyfter OECD fram svensk äldreomsorg som ett föredöme för andra länder att ta efter, och vi rankas som världens bästa land att åldras i av Global Age Watch.

Vi vill att den svenska äldreomsorgen ska bli ännu bättre och presenterar nu nya satsningar för en ännu bättre och tryggare äldreomsorg: 

  • Alla kommuner ska bli skyldiga att erbjuda plats i ett trygghetsboende – en äldreboendegaranti – för alla som är över 85 år och har beviljats hemtjänst.
  • Alla kommuner ges möjlighet att erbjuda trygghetsboende eller särskilt boende utan biståndsbedömning.
  • Ett krav införs på kommunerna att tillhandahålla valfrihet för äldre.
  • En nationell demensplan tas fram i syfte att bidra med ökade kunskaper.
  • En förlängning av omvårdnadslyftet för äldreomsorgens personal och fortsättning av ledarskapsutbildningen för chefer inom äldreomsorgen.

Läs mer om satsningarna: Mer trygghet för Sveriges äldre