Stockholmsbygget – ett Stockholm där alla kan växa!

Idag lanserar Alliansen i Stockholms stad Stockholmsbygget – 10 punkter genom vilka vi söker väljarnas förtroende för fyra år till i Stockholms stadshus. Vi vill höja målsättningen till 140 000 nya jobb till 2020 och 140 000 nya bostäder – bara så kan Stockholm fortsätta utvecklas.

  • 140 000 nya jobb till 2020
  • Fler jobb åt unga
  • En skola i världsklass – så kommer fler i arbeta
  • Bygga 140 000 bostäder
  • Miljöhuvudstaden Stockholm
  • Fler cykelbanor och 10 nya tunnelbanestationer
  • Ett Stockholm för alla – världens bästa stad att åldras i
  • En modern kultur– och evenemangsstad
  • Stockholmarna i centrum – fler e-tjänstser för enklare vardag
  • Ett sammanhållet Stockholm – hela Stockholm ska leva

Ladda ner hela vårt Alliansmanifest.