Vi godtar inte en regering som saknar stöd för budgeten

Vi vill isolera SD. Blir de rödgröna större än alliansen avgår vi. Men vi släpper inte fram en regering som inte visat att den kan få igenom sin budget. S antyder att partiet vill styra självt, vilket är oärligt mot väljarna. En röst på S, MP, V och SD är en röst för en mycket osäker regeringssituation, skriver Alliansens fyra partiledare på DN Debatt den 21 augusti.

Alliansregeringen tar ansvar för Sverige. Efter åtta år, och efter den djupaste finanskrisen sedan 1930-talet, har vi sett till så att Sveriges ekonomi står starkare än på många decennier. Med vår politik har över 250.000 fler människor fått ett jobb att gå till. Vi satsar mer på välfärden nu än någonsin tidigare. Vi kombinerar en växande ekonomi med minskade klimatutsläpp. Och alla som tjänar upp till 38 500 kronor i månaden har fått en extra månadslön om året efter skatt. Steg för steg gör vi Sverige till ett bättre land, och vi är inte klara. Vi vill mer.

Efter valet 2010 har alliansen tillsammans med Miljöpartiet tagit ansvar för att Sverige ska fortsätta driva en öppen och human migrationspolitik. På så sätt har vi kunnat isolera Sverigedemokraterna från inflytande på det enda område där de verkligen vill ha det. Den som väljer alliansen väljer ett alternativ som fungerar.

I dag är det 24 dagar kvar till valet, och Sverige står inför ett vägskäl. En ny del i grundlagen säger nu att om en statsminister väljer att inte avgå efter riksdagsvalet ska förtroendet för honom eller henne prövas i riksdagen senast två veckor efter att den har samlats. Hur de politiska partierna agerar i det här valet blir avgörande för om vi ska kunna behålla vår nuvarande parlamentariska ordning. Vi har redan sett tendenser hos Socialdemokraterna att föra Sverige i en annan riktning. I hanteringen av regeringens budgetproposition i höstas lyfte Socialdemokraterna ur enskilda förslag, i strid med den praxis som hittills tillämpats. Den här typen av agerande riskerar att underminera möjligheterna till en handlingskraftig regering och kan i förlängningen leda till ett system där endast majoritetsregeringar förekommer. Samtidigt utvecklas Sveriges politiska landskap snarare mot fler partier.

Alliansens besked är följande:

• Vi eftersträvar att få väljarnas förtroende för en fortsatt alliansregering. Då behöver vi fortsatt samla fler riksdagsmandat än de tre rödgröna partierna.

• Om de tre rödgröna partierna blir större än alliansen kommer statsministern och vår alliansregering att dra slutsatsen av detta och avgå. Vi står fast vid vårt besked. Vi kommer i höst att lägga fram ett gemensamt förslag till statsbudget. Det betyder att den politik vi går till val på kommer vi att driva även efter valet.

• Vi kommer inte att styra med eller förlita oss på Sverigedemokraterna. Varje röst på Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna är en röst för en ny regering och en mycket osäker situation när det gäller hur Sverige ska styras.

Vi har nu lämnat vårt tydliga besked. Det är dags för Stefan Löfven och de tre rödgröna partierna att göra detsamma.

1. Vilken sorts regering vill ni bilda? Vilka av era partier skulle ingå? Det måste avgöras innan regeringsbildaren går till talmannen och det hederliga är att berätta det innan valet.

2. I det fall att Stefan Löfven vill gå fram med en enpartiregering, kommer då Miljöpartiet och Vänsterpartiet att tolerera en sådan regering?

3. Om alliansen blir större än era tre partier, kommer ni då att isolera Sverigedemokraterna och släppa igenom en fortsatt alliansregering?

Läs hela artikeln