“Vägvalet: fler eller färre jobb”

alliansdagen
I samband med Alliansens gemensamma valspurt i Kungsträdgården presenterade Fredrik Reinfeldt, Jan Björklund, Annie Lööf och Göran Hägglund en rapport om valets viktigaste fråga – jobben.

Valet är ett vägval mellan två tydliga alternativ. Alliansen lovar sänkta kostnader och enklare regler för företag och jobb och en stabil ekonomisk utveckling. Mot oss står oppositionspartierna vars politik skulle göra det dyrare att anställa. Med deras politik skulle följa osäkerhet kring Sveriges ekonomi. Deras strategi för lägre arbetslöshet är att dölja arbetslöshet, genom att omklassificera arbetslösa till ”sysselsatta” eller ”utanför arbetskraften”. Det vore fel väg att gå.

Vårt löfte till Sveriges företagare

  • Förenkla företagens vardag
  • Sänk kostnaderna för företagen

Under nästa mandatperiod vill vi fortsätta att stärka villkoren för entreprenörskap, forskning och utveckling så att jobben fortsätter bli fler. Vi vill fortsätta att sänka kostnader och lätta på regelbördan. Vi vill säkra en stabil ekonomisk utveckling. Sverigebygget möjliggör för 300 000 nya bostäder till år 2020 och utbyggd kollektivtrafik och infrastruktur. Det gör att det kommer att bli lättare att pendla eller flytta till ett nytt jobb. Allt detta tillsammans med våra satsningar på mer kunskap i skolan, kommer att göra att arbetsmarknaden fungerar bättre och att fler människor kan ha ett arbete att gå till.

Läs mer om Alliansens förslag i rapporten Vägvalet – fler eller färre jobb

Färre jobb med de rödgröna 

Oppositionen riktar in huvuddelen av sina skattehöjningar mot tjänstesektorn, som är den del av ekonomin där sysselsättningen har ökat mest sedan 2006. Sammantaget hotar vänsteralternativets politik omkring 100 000 jobb, varav enbart Socialdemokraternas förslag hotar drygt 80 000. Vänsterpartiets förslag hotar drygt 140 000 jobb. Detta enligt metoder och modeller som internationella bedömare som bland annat OECD använder.

flerellerfarrejobb

Vänsteralternativets politik skulle leda till:

– Platser istället för jobb

– Att arbetslösa omklassificeras till ”sysselsatta” eller ”utanför arbetskraften”

– Arbetstidsförkortning som slår hårt mot välståndet och välfärden

– Sammantaget 100 000 färre jobb

– Osäkerhet kring Sveriges ekonomi

Läs mer om hur vänsteroppositionens politk hotar jobben i rapporten Vägvalet – fler eller färre jobb