Alliansen pressar regeringen om rättspolitiken

Allians_JUU

Justitieutskottet gör idag på Alliansens initiativ fyra viktiga tillkännagivanden till regeringen. Regeringen ska redovisa vilka åtgärder man vidtagit för att öka antalet lokala poliser, arbetet mot bostadsinbrott och brottslighet av djurrättsaktivister ska ges ökad tyngd och regeringen ska vidta ytterligare åtgärder för att stärka rättsväsendets kompetens i arbetet mot brottslighet på nätet.

– Alliansen vill att den nya polisorganisationen ska bidra till att det lokala inflytandet inom polisen ökar. Vi behöver fler synliga och närvarande poliser i hela landet. Justitieutskottet begär därför att regeringen ska återkomma till riksdagen med en redovisning av vad man gör för att öka polisens lokala närvaro i enlighet med polisreformens intentioner, säger Johan Hedin (C), ledamot i riksdagens justitieutskott.

– Rättsväsendet måste i betydligt högre grad än idag prioritera arbetet mot de djurrättsaktivister som begår grova brott. Regeringen måste se över vilka möjligheter som finns för att erbjuda ett bättre skydd för dem som utsätts för hot och skadegörelse säger, Johan Pehrson (FP), ledamot i justitieutskottet.

– Internet innebär stora utmaningar när det gäller att bekämpa brott. Bluffakturor, identitetsstölder och grooming är några exempel. Det behövs nya metoder och kunskap hos polis och rättsväsende, men också modernare lagstiftning. Det är därför bra att utskottet tillkännager för regeringen att rättsväsendets kompetens i arbetet mot brott på nätet behöver stärkas, avslutar Andreas Carlson (KD), ledamot i justitieutskottet.

S, MP och V reserverade sig mot att lyfta frågor om bostadsinbrott och de djurrättsaktivister som begår grova brott.

Kontakt:
Anna Lööf (M), pressekreterare
mobil: 0736-82 81 31