Alliansmotion mot upphävande av vårdval i primärvården

Den 20 november väckte Alliansens socialpolitiska talespersoner en motion mot regeringens förslag att avveckla vårdvalssystemet i primärvården.

Det obligatoriska vårdvalet i primärvården möjliggör en mer jämlik vård oavsett var man bor i Sverige. Vårdvalet har bidragit till ökad tillgänglighet, fler nya vårdcentraler, ökat kvalitetsarbete och lika villkor för alla utförare. Alliansens gemensamma ståndpunkt är att vårdvalet bör utvecklas istället för att avvecklas och lägger därför en motion mot det förslag om avvecklande av vårdvalssystemet i primärvården som regeringen tidigare har presenterat.

En offentlig hearing om avskaffandet av obligatoriska vårdvalet kommer att genomföras torsdagen den 27 november. Tidpunkt och plats kommer att publiceras i riksdagens kalender inom kort.

Debatt och beslut om förslaget sker den 17 december.