Budgetpraxis ska gälla – här är våra samlade förslag

Vi väljer att inte bryta ut några enstaka förslag i regeringens budget, trots att möjligheten nu finns. I dag, måndag, presenterar vi ett samlat förslag, där fyra miljarder till skolan, regelförenklingar för entreprenörer och satsningar på infrastruktur ska bygga Sverige starkt, skriver Alliansens ekonomisk-politiska talespersoner Anna Kinberg Batra, Emil Källström (C), Erik Ullenhag (FP) och Jakob Forssmed (KD) på DN Debatt. 

Alliansens budgetalternativ sätter ansvar för ekonomin och reformer för fler jobb främst. Vi prioriterar kvalitet och tillgänglighet i välfärden framför utbyggda bidragssystem. Till skillnad från regeringen värnar vi överskottsmålet och säkrar skyddsvallar i ekonomin. Vår budget stärker möjligheterna för jobb, tillväxt och konkurrenskraft i hela landet.

När Sverige nu reser sig ur krisen står vi inför nya utmaningar. Vilken väg Sverige väljer får effekter över lång tid framöver. Här skiljer sig alliansen och regeringen främst inom tre områden.

1. Stärka eller försvaga svensk ekonomi? Historiskt har konsekvenserna av regeringar som försvagat offentliga finanser slagit hårdast mot dem som behöver samhällets stöd som mest. Sverige upplevde detta senast under 90-talskrisen då kraftiga nedskärningar drabbade sjukvården, skolan och omsorgen.

Alliansen presenterar i dag en politik för hur Sverige kan nå en procents överskott år 2018. Genom att nu bygga skyddsvallar i ekonomin säkrar vi möjligheten att värna jobb och välfärd i nästa kris. För att nå tillräckliga överskott finansierar vi våra reformer krona för krona.

Regeringen överger inte bara överskottsmålet utan avser samtidigt montera ned reformer som alliansen gjort inom sjukförsäkringen, vilket riskerar att åter pressa människor ur arbetskraften ut till utanförskap. Sedan 2006 har utanförskapet minskat med 200 000 personer. Skulle den utvecklingen brytas, vilket regeringens politik öppnar upp för, ser vi hur såväl de ekonomiska som sociala kostnaderna ökar i utanförskapets spår.

2. Förstärka eller bromsa den svenska jobbtillväxten? Alliansen har ett jobbmål om att över fem miljoner människor ska ha ett jobb att gå till år 2020 genom att sysselsättningen ökar med 350 000 personer. Regeringen föreslår istället reformer som försämrar drivkrafter för att arbeta. Totalt höjer de skatten omkring 40 gånger så mycket på arbete och tillväxt som de föreslår till företagande.

3. Investera eller skjuta viktiga reformer på framtiden? Alliansen vill investera i infrastruktur och bostäder för att knyta ihop Sverige och göra det möjligt för människor och företag att bo och verka i hela landet. Stora satsningar på ny stambana för höghastighetståg, reformer för mindre byggkrångel och förbättrad infrastruktur i hela Sverige gör att vårt land kan fortsätta växa. Våra förslag bidrar till att det kan byggas 300 000 nya bostäder fram till och med år 2020.

För att hantera sina egna regeringsbrister väljer Socialdemokraterna och Miljöpartiet i stället att skjuta upp reformbehovet på framtiden.

Läs hela artikeln