Ett starkare Sverige – Alliansens budgetmotion 2015

alliansen_bm

Alliansens ekonomisk-politiska talespersoner Anna Kinberg Batra, (M), Emil Källström (C), Erik Ullenhag (FP) och Jakob Forssmed (KD) presenterade i dag Alliansens gemensamma budgetmotion.

Ansvar för ekonomin och reformer för fler jobb prioriteras. Alliansens mål är att jobben ska bli 350 000 fler till 2020. Vägen dit går genom fler företag som växer och anställer, sänkta trösklar in på arbetsmarknaden, investeringar i mer kunskap och ökade möjligheter för bostadsbyggande och infrastruktur.
I en utmanande omvärld är ordning och reda i ekonomin grundläggande för att bygga ett starkare Sverige. Alliansen presenterar i dag en politik för hur Sverige kan nå en procents överskott år 2018. Genom att nu bygga skyddsvallar i ekonomin säkrar vi möjligheten att värna jobb och välfärd vid nästa ekonomiska kris. För att nå tillräckliga överskott finansierar vi våra reformer krona för krona.

En budget för ett starkare Sverige

en budget för ett starkare sverige

Regeringens budget bromsar Sverige

Alliansens reformer har lagt grunden för ett Sverige som är på rätt väg. Ekonomiskt ansvarstagande och satsningar på jobb och företagande har möjliggjort för den breda jobbtillväxt som vi nu ser. Regeringens budgetproposition bromsar däremot Sveriges utveckling. Genom att överge överskottsmålet försvagar regeringen svensk ekonomi. Därtill riskeras jobbtillväxten att bromsas genom försämrade drivkrafter för att arbeta och utbyggda bidrags- och ersättningssystem. Samtidigt blir det dyrare att anställa exempelvis unga. Totalt höjer Socialdemokraterna och Miljöpartiet skatten omkring 40 gånger så mycket på arbete och tillväxt som de föreslår till företagande. Regeringens otydlighet kring energipolitiken och att centrala infrastrukturprojekt skjuts på framtiden riskerar att drabba tillväxten i hela Sverige.

Ladda ner Alliansens budgetmotion 2015 – Ett starkare Sverige och presentationen från dagens pressträff, Presentation – Ett starkare Sverige

Läs mer