Fler jobb och företag i hela Sverige

141107_2

Alliansen presenterade, på en pressträff i dag, satsningar för fler jobb och företag i hela Sverige från den kommande budgetmotionen. 

Annie Lööf, partiledare (C), Anna Kinberg Batra, ekonomisk-politisk talesperson (M), Erik Ullenhag, ekonomisk-politisk talesperson (FP) och Jakob Forssmed, ekonomisk-politisk talesperson (KD), presenterade reformer för att nå Alliansens jobbmål om att över fem miljoner människor ska ha ett arbete år 2020 genom att sysselsättningen ökar med 350 000 under perioden 2014–2020.

Jobben är vår viktigaste framtidsfråga. Jobben blir fler när fler företag startar och växer och när arbetsgivare vågar anställa. Utan idéer, innovationer och entreprenörer stannar Sverige. Det förutsätter också att människor ska kunna bo och verka i hela landet. Sveriges utvecklingskraft, tillväxtpotential och sysselsättningsmöjligheter ska tas till vara, och människor och företag över hela landet ska ges möjligheter att växa och utvecklas.

I budgetmotionen föreslår Alliansen bland annat: 

Värna arbetslinjen och drivkrafterna för arbete 

 • Ytterligare sänkning av socialavgifterna för ungdomar under 23 år ned till 10,21 procent och slopad nedsättningen för personer som fyllt 25 år. På så sätt ökar effektiviteten av nedsättningen.
 • Att vi inte vill höja skatterna på arbete och företagande
 • Att behålla RUT-avdraget oförändrat

Ett företagsklimat i världsklass

 • Ett nytt högkostnadsskydd för sjuklöner som är särskilt förmånligt för de små och medelstora företagen
 • Ambitionen att förbättra regelverket för personaloptioner och generationsskiften samt pröva förutsättningarna för att fler företag ska slippa revisionsplikt
 • Aviserar sänkt krav på aktiekapital för att sänka trösklarna för att starta aktiebolag
 • Fortsatt regelförenkling för att korta tiden att starta företag och digital tjänst, ”en dörr in”, för företagens uppgiftslämning

Fler jobb för unga

 • Införande av arbetsträning och förstärkt arbetsträning som insatser inom jobbgarantin för ungdomar
 • Att även arbetslösa under 20 år ska kunna erhålla Starta-Eget-bidrag
 • Att öka och permanenta stödet till Ung Företagsamhet och Drivhuset

Bredare vägar till jobb

 • Införa så kallade matchningsanställningar
 • Yrkesintroduktionsstöd för personer som varit arbetslösa en längre tid

Sverigebygget knyter ihop landet

 • Att förutsättningarna prövas för att bygga nya stambanor för höghastighetståg på sträckorna mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö
 • Att förutsättningarna prövas för att bygga ut järnvägen i norra Sverige med ett betydande inslag av medfinansiering från näringsliv, kommuner och regioner
 • Att verksamheten vid Bromma flygplats bevaras och utvecklas

Stärkt forskning och innovation för ökad kunskap och konkurrenskraft

 • Fram till 2016 vill Alliansen med fortsatta satsningar öka resurserna till forskningen så att 9 miljarder mer satsas varje år jämfört med 2008

Trygg energiförsörjning – viktigt för jobben

 • Alliansens energiöverenskommelse ligger fast för långsiktighet om vår inriktning och syftar till att ge trygg energiförsörjning med god konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet

Bättre bredband, telefoni och tillgång till service

 • Förslag för att ytterligare förbättra mobiltäckningen för bättre möjligheter för bra mobiltelefoni och snabbt mobilt bredband, inte minst på landsbygden
 • Ytterligare satsningar för att förbättra servicen på landsbygden

Läs mer i bifogad PM: Alliansen – Fler jobb och företag i hela Sverige