Regeringen tar mer än de ger till kulturen

Alliansen kommer fram till valet att ta debatten mot de som vill att politik bara skall handla om vem som ger mest i bidrag till olika projekt. Sjuttiotalets vänsterpolitiskt färgade kulturpolitiska perspektiv står i detta sammanhang mot en mer modern förståelse av att politiken i dess helhet hänger ihop. Det skriver Per Bill (M), Per Lodenius (C), Lars-Axel Nordell (KD) och Bengt Eliasson (FP) i Expressen. 

Alliansen varnade redan inför valet i september för den nu uppkomna situationer och faran med att inte förbereda ett regeringsalternativ innan valet. Att i stället lova allt till alla och finansiera dessa löften med kraftigt höjda skatter på jobb och företagande är fel väg att gå för Sverige. Detta leder till färre jobb, dämpad tillväxt och att fler människor riskerar att bli beroende av bidrag.

Regeringen har sedan den tillträdde betraktat kulturpolitiken som en tävlan om vem som ger mest i bidrag till olika projekt. Sanningen är dock den att politiken i dess helhet hänger ihop. Riksdagens utredningstjänst har beräknat vad de höjda arbetsgivaravgifter och skatter som regeringen föreslagit skulle innebära för kulturen i vid bemärkelse inklusive kreativa och kulturella näringar. Totalt ökar kostnaderna med 2,26 miljarder kronor årligen. Kostnadsökningen för sektorn är med andra sex gånger större än de ökade bidragen, 365 miljoner extra, som regeringen tillför.

Gemensamt för många av våra museum, konsthallar och idrottshallar är att dessa i dag driver kommersiell verksamhet i form av restauranger, affärer, guidade visningar, event och föreläsningar. I dessa sektorer jobbar många ungdomar under 25 år och en kraftigt höjd arbetsgivaravgift för dessa skulle drabba dessa sektorer mycket hårt. Detta är ett exempel bland många som åskådliggör att politiken i dess helhet hänger intimt samman.

Läs hela artikeln