Relativt stort utrymme för licensjakt på varg

Naturskyddsföreningen misstar sig, när de anger att antalet vargdödade tamdjur är litet, skriver Lena Ek (C), Ulf Berg (M), Fredrik Malm (FP) och Magnus Oscarsson (KD) i Svenska Dagbladet. 

I dagarna (28/11) har några av länsstyrelserna i de åtta varglänen meddelat omfattningen av licensjakten på varg. Naturskyddsföreningen skriver samtidigt i SvD (28/11) att de kräver en timeout för licensjakten på varg. Alliansen håller inte med Naturskyddsföreningen.

Enligt den senaste inventeringen finns i dagsläget 360 vargar i Sverige. Naturvårdsverket har angett 270 individer som lägsta antal vargar som måste finnas för artens gynnsamma bevarandestatus. Det innebär att det finns ett relativt stort utrymme för licensjakt. Europeiska kommissionen har tidigare haft invändningar avseende vargens gynnsamma bevarandestatus. Dock visar gedigen forskning från bland andra Skandulv att samtliga åtta uppställda kriterier för gynnsam bevarandestatus uppfylls i Sverige. Detta står också en bred majoritet i Riksdagen bakom i och med beslutet om rovdjurspropositionen för ett år sedan.

Varför är då licensjakten så viktig, när antalet individer är så litet? Problemet ligger i att vargen inte är jämnt fördelad över hela landet. De flesta vargarna är koncentrerade till ett begränsat område i Mellansverige. Vargen är i dessa områden, till skillnad från i resten av landet, inte en kuriositet utan en del av verkligheten för dem som bor och verkar där. Vargens närvaro inskränker på många människors möjligheter att röra sig fritt med hund i sin egen skog och att hålla en fungerande boskapsdrift.

Läs hela artikeln