Fortsätt översynen av Arbetsförmedlingen

För ett år sedan tillsatte Alliansen en bred översyn av Arbetsförmedlingen – den första större översynen på 20 år. Vi kan inte stillatigande se på hur regeringen slänger detta viktiga arbete i papperskorgen, skriver Elisabeth Svantesson (M), Annika Qarlsson (C), Roger Haddad (FP) och Désirée Pethrus (KD).

En av de största utmaningarna inom arbetsmarknadspolitiken är att få en väl fungerande Arbetsförmedling. I dag finns det brister i effektivitet, kontroll och måluppfyllelse. Fortfarande förmedlas det för få jobb i förhållande till alla de miljarder som myndigheten förfogar över.

Därför tillsatte Alliansen en bred översyn för ett år sedan – den första större översynen av Arbetsförmedlingen på 20 år. Utredningen fick dock ett abrupt slut när regeringen i dagarna meddelade att den ska avslutas, utan att redovisa någon trovärdig alternativ plan. Det är anmärkningsvärt med tanke på att man senast i regeringsförklaringen lovade att Arbetsförmedlingen ska reformeras i grunden, vilket ju kräver en genomgripande utredning. Vad blev det av det löftet?

Utredningen hade till syfte att lyfta på alla stenar och göra en bred översyn. Översynen omfattade både organisation och styrning, men också de arbetsmarknadspolitiska insatserna. Arbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare skulle analyseras, eftersom goda kontakter är en förutsättning för att förbättra matchningen. Dessutom skulle utredningen se över hur andra aktörer kan bidra till att hjälpa människor att komma i jobb.

En bred översyn behövs och har efterfrågats av många. Vi behöver en Arbetsförmedling som möter dagens arbetsmarknad och dagens arbetssökande. Svaren på hur det kan ske finns inte alltid hos politiker, därför krävs en omfattande genomlysning av experter.

Vi kan inte stillatigande se på hur regeringen slänger detta viktiga arbete i papperskorgen. Därför kommer vi i morgon i arbetsmarknadsutskottet att föreslå att riksdagen gör ett tillkännagivande om att regeringen ska återuppta översynen. Det är viktigt för alla dem som är allt mer beroende av Arbetsförmedlingens hjälp för att komma tillbaka. Det är viktigt för en väl fungerande integration och inte minst för Sverige, så att fler kan komma i jobb och bidra till att stärka vår gemensamma välfärd.

Läs hela artikeln