Nya förslag för skolan

Idag har Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet Liberalerna och Kristdemokraterna tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet presenterat ett antal förslag som rör målstyrning och utvärdering i grundskolan.

Förslagen innebär bland annat:

  • Försöksverksamhet med möjlighet till betyg från årskurs 4 där Skolverket samordnar försöket och de skolor som vill delta ansöker till Skolverket.
  • I de årskurser där betyg ges upphävs skyldigheten att utfärda IPU/skriftliga omdömen.

Försöket påbörjas senast under 2017. Hela det nya betygssystemet ska utvärderas grundligt och redovisas i en kontrollstation inför riksdagen år 2020.

Alliansen vill att Sverige fortsätter återupprätta kunskapsskolan. På det här sättet når vi långsiktigt stöd för bättre möjligheter till utvärdering i den svenska skolan.

 

Läs Överenskommelse här (PDF)