Regeringen förhalar konkreta besked

Subventioner för byggandet och energieffektiviseringar lamslår byggmarknaden och verkar kontraproduktivt, skriver Alliansens företrädare i Civilutskottet i svar till Mehmet Kaplan artikel på DN Debatt.

Bakom en rökridå av ord fortsätter regeringen att förhala konkreta besked om bostadspolitiken. Bostadsbristen medför att människor måste tacka nej till arbete och studier. Företag avstår från att investera när de inte kan få tag på

De är få som förespråkar den traditionella socialdemokratiska bostadspolitiken med detaljstyrning och kraftiga subventioner för att främja byggandet. Ändå är det huvudnumret när nu bostadsministern vaknat och adresserar problemen i DN Debatt 17/3.

Subventioner för byggandet och energieffektiviseringar lamslår byggmarknaden och verkar kontraproduktivt. Det är precis den politiken som orsakat Sveriges eftersläpning i bostadsbyggandet, ställt byråkrati och politik i en blockerande huvudroll och nu också blir än mer prekär när bostadskrisen tornar upp sig.

Tidigare har ministern försäkrat att intentionen är att fullfölja regelförenklingsarbetet som vi påbörjade. Att detta sedan sker ovilligt, går långsamt eller motarbetas har vi kritiserat i egenskap av opposition. Subventioner för byggandet och energieffektiviseringar lamslår byggmarknaden och verkar kontraproduktivt. Det är precis den politiken som orsakat Sveriges eftersläpning i bostadsbyggandet, ställt byråkrati och politik i en blockerande huvudroll och nu också blir än mer prekär när bostadskrisen tornar upp sig.