Stoppa utredningen av överskottsmålet

Att regeringen ensidigt vill ändra det finanspolitiska ­ramverket är ansvarlöst. KI:s uppdrag bör dras tillbaka och ersättas av en bred parlamentarisk utredning. Om den finner skäl att ändra överskottsmålet är vi öppna för diskussion. Det skriver Ulf Kristersson, Emil Källström, Erik Ullenhag och Jakob Forssmed idag på DN Debatt.

Välskötta offentliga finanser är en förutsättning för jobb, tillväxt och konkurrenskraft, och därmed för långsiktigt hållbar välfärdspolitik. En misskött ekonomi däremot, drabbar utsatta människor allra hårdast.

När 1990-talskrisen slog till saknade Sveriges ekonomi motståndskraft. Följden blev åtstramningar, krispaket och budgetsaneringar. Mellan 1990 och 1994 försvann 500.000 jobb. För att återuppbygga den svenska ekonomin skapades en ny ordning för ekonomisk politik, som syftade till att vi skulle stå väl rustade nästa gång vårt land utsattes för en prövning. Detta ramverk innehöll viktiga byggstenar såsom budgetprocessen, utgiftstaket och överskottsmålet.

Det finanspolitiska ramverket och överskottsmålet har tjänat oss väl och varit en viktig orsak till att Sverige kunnat sänka statsskulden från 75 procent till 38 procent. Överskottsmålet har dessutom tvingat många politiker – såväl Socialdemokrater som Alliansens – att stå emot politiska krav på utgifter som skulle leda till långvariga underskott.

Den rödgröna regeringen har hittills gett mycket olika besked om hur den egentligen ser på tillståndet i den svenska ekonomin. I oktober hävdade finansminister Magdalena Andersson att ”ladorna var tomma”. Häromveckan menade hon att ekonomin numera är i så gott skick att överskottsmålet tvärtom kan överges.

Den välskötta svenska ekonomin och den relativt låga statsskulden skapar förutsättningar för att se över överskottsmålet. Det har nu gått 18 år sedan målet infördes och två rejäla kriser har lärt oss mycket. Därför är det också Alliansens krav att regeringen återtar det uppdrag man har givit Konjunkturinstitutet och i stället sjösätter en seriös och bred utvärderingsprocess. Vi kan inte acceptera att ett vänsterdrivet kostnadstryck slår sönder den enighet som gjort att Sverige kunnat upprätthålla ordning och reda i ekonomin och satsa när det behövts som mest.

 

Läs hela artikeln här.