Tystnad löser ingen bostadskris

Regeringens bostadspolitik är för oss okänd och vi vill ha svar. Därför ställer vi nu bostadsminister Mehmet Kaplan till svars, skriver Alliansens bostadspolitiska talespersoner.

Idag kommer vi, alliansen i riksdagens civilutskott, begära att utskottet kallar bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) till sig för att ge honom möjlighet att berätta vad regeringen vill göra för att Sverige ska få fler bostäder.

Många initiativ är redan tagna av alliansregeringen innan maktskiftet 2014. 112 skarpa förslag lades för att förenkla planering och byggande. Dessa har bidragit till att byggandet har ökat påtagligt.

Den budget som den nya regeringen lade i höstas var tom på förslag för att främja ett ökat utbud av bostäder. De omfattande investeringsstöden som utlovades före och under valrörelsen uteblev. De enda återstående subventionerna är till renovering av miljonprogramsbostäder och motsvarar kostnaden för en duschblandare per lägenhet.

Vad marknaden efterlyser är långsiktiga spelregler, kortare planprocess, mer planlagd mark och färre hinder för att bygga bostäder.

Regeringens intentioner för sin bostadspolitik är bortom självklarheter som ”mer bostäder” är okänd.

För oss alliansledamöter i civilutskottet där bostadsbristens graverande allvar präglar tillvaron återstår en enda fråga. Vad vill regeringen göra för att adressera den skriande bristen på bostäder i Sverige?

Läs hela debattartikeln här.