Gemensamma Alliansförslag: Ökad trygghet för alla

I dag besökte Anna Kinberg Batra, Annie Lööf, Jan Björklund och Ebba Busch Thor Stockholmsförorten Husby för att träffar polisen och pratar trygghet. På plats presenterade Alliansledarna fyra stycken gemensamma trygghetsförslag.

 • Fler poliser för ökad trygghet och bättre möjligheter för polisen att bekämpa brott
  Polisen ska finnas där när vi behöver den. Därför behöver antalet poliser utökas med minst 2 000 fram till år 2020. Polismyndigheten bör ansvara för den exakta fördelningen av de resurser som tillförs för de nya polistjänsterna. Satsningen ska dock bland annat inriktas på de områden där brottsligheten är särskilt allvarlig och där otryggheten är som störst, samtidigt som vi säkrar en synlig och närvarande polis i hela landet som kan utreda och klara upp fler brott.
 • Skärpta straff för attacker mot blåljuspersonal
  Straffen för våld mot tjänsteman återspeglar inte allvaret i brottsligheten. Den som hindrar polis och annan blåljuspersonal från att fullfölja sina viktiga uppgifter skadar hela samhället och bör straffas därefter. I dag behandlas hot mot tjänsteman och våld mot tjänsteman i samma straffstadgande. Straffet för våld mot tjänsteman blir ofta cirka en månads fängelse. Många gånger ersätts fängelsestraffet av samhällstjänst. Våld mot en polis är ett allvarligare brott än ett muntligt hot. För att fånga upp allvaret i den här brottsligheten bör våld mot tjänsteman vara ett eget brott där straffet ska vara minst sex månaders fängelse. Samtidigt behöver fler yrkesgrupper, exempelvis inom räddningstjänsten samt hälso- och sjukvården, få ett starkare rättsligt skydd mot angrepp. Därför bör det införas ett nytt brott – våld mot alarmeringstjänstpersonal – där det inte uppställs något krav på att angreppet sker mot någon i dennes myndighetsutövning.
 • Bättre möjligheter för polisen att fokusera på brottsbekämpning
  För att frigöra resurser för polisiärt arbete föreslås även att Polismyndigheten får fler civilanställda. Dessa kan avlasta polisen i exempelvis utredningsarbetet och med administration, vilket frigör tid för att polisen ytterligare ska kunna fokusera på brottsbekämpning. Fler civilanställda hjälper även till att frigöra polisiära resurser i väntan på att ytterligare poliser ska utbildas. För detta avsätts minst 100 miljoner kronor per år från och med 2017. För att ytterligare öka polisens förmåga att fokusera på brottsbekämpning bör det även ses över om beredskapspolisen bör återinföras för att förstärka den ordinarie polisverksamheten vid särskilda behov.
 • Skärpta straff för angrepp mot väsentliga samhällsfunktioner och hindrande av utryckning
  Ibland riktas skadegörelse direkt mot polisbilar och andra utryckningsfordon. Vi ser också fall då polisen lockas in i områden för att sedan angripas med stenkastning. När angreppen riktas mot sådana väsentliga samhällsfunktioner bör detta anses vara försvårande när straffet bestäms – oavsett om det rör sig om skadegörelse, våldsamt upplopp eller någon annan brottstyp. Vi vill därför införa en särskild straffskärpningsgrund som innebär att alla brott som innefattar ett angrepp mot viktiga samhällsfunktioner leder till skärpta straff. Även hindrandet av uttryckning bör kriminaliseras.

Läs Alliansens förslag i sin helhet här