Trygghet i fokus när Alliansen besökte Husby

I dag besökte Anna Kinberg Batra, Annie Lööf, Jan Björklund och Ebba Busch Thor Stockholmsförorten Husby för att träffar polisen och pratar trygghet. På plats presenterade Alliansledarna fyra stycken gemensamma trygghetsförslag.

Alliansen vill bland annat se att fler poliser tillkommer för en ökad trygghet, och för att kunna ge polisen bättre möjligheter att bekämpa brott

– I en plan för ett starkare Sverige ingår att öka tryggheten för alla. Därför behövs minst 2 000 fler poliser och att poliserna har möjlighet att vara närvarande och göra sitt jobb. Sverige ska fungera med en trygghet att lita på, säger Anna Kinberg Batra.

Alliansen vill också se ett nytt införande av brott – våld mot alarmeringstjänstpersonal. Förslaget innebär att fler yrkesgrupper, exempelvis inom räddningstjänsten samt hälso- och sjukvården, skulle få ett starkare rättsligt skydd mot angrepp.

– Idag skiljer sig det juridiska skyddet åt mellan polis och exempelvis ambulanspersonal, trots att de verkar i samma miljöer och trots att de utför ett minst lika viktigt uppdrag. Vi vill ge dessa grupper ett likvärdigt skydd genom detta nya brott, säger Annie Lööf.

Vägen ut ur utanförskap bygger på fler vägar till jobb, en bättre skola och stärkta möjligheter för var och en att göra rätt för sig. Men ytterligare insatser behövs för att stärka tryggheten i hela Sverige och framförallt i Sveriges utanförskapsområden. Därför föreslår Alliansen skärpta straff för angrepp mot väsentliga samhällsfunktioner och hindrande av utryckning.

– Utanförskapet måste bekämpas, men att vara arbetslös är inte en ursäkt för att kasta sten på polisen, säger Jan Björklund.

För att frigöra resurser för polisiärt arbete föreslås också att Polismyndigheten får fler civilanställda. Dessa skulle avlasta polisen i exempelvis utredningsarbetet och med administration, vilket frigör tid för att polisen ytterligare skulle kunna fokusera på brottsbekämpning. För att ytterligare öka polisens förmåga att fokusera på brottsbekämpning bör det även ses över om beredskapspolisen bör återinföras för att förstärka den ordinarie polisverksamheten vid särskilda behov.

– Det måste råda nolltolerans mot upplopp och stenkastning. När det brinner bilar i förorten är det inte rimligt att poliser bemannar receptionen – de behöver komma ut och bekämpa brott. Därför vill vi avlasta polisen med fler civilanställda, säger Ebba Busch Thor.