Begär överläggning i Utrikesnämnden

Alliansens partiledare lämnade i dag in en begäran om att regeringen ska sammankalla Utrikesnämnden med anledning av det snabbt förvärrade diplomatiska läget mellan Sverige och flertalet länder i Mellanöstern. Ambassadörer har kallats hem, affärsvisum nekats och regeringen har krismöten med näringslivet på regeringskansliet. I dagsläget är det svårt att överblicka vilka konsekvenser detta kommer att få för Sverige på en rad områden. Det krävs en diskussion i Utrikesnämnden om hur vi återupprättar och stärker Sveriges förbindelser för att kunna främja arbetet för mänskliga rättigheter.

Läs mer om detta på SVT.