Nödvändigt med bred översyn av det finanspolitiska ramverket

Regeringens beslut att snabbutreda hur överskottsmålet skulle kunna avskaffas har kritiserats brett. Alliansen har efterfrågat en bred översyn av det finanspolitiska ramverket – ett krav som hittills har avvisats av regeringen. I dag tar Alliansens fyra ekonomisk-politiska talespersoner ett gemensamt initiativ i finansutskottet för att köra över regeringen i frågan.

– Om inte regeringen självmant och på frivillig grund väljer att lyssna på oss, då använder vi riksdagens maktmetoder för att tvinga dem, säger Ulf Kristersson, ekonomisk-politisk talespersoni en intervju i Dagens Industri.

– Det finns ett egenvärde i att det här får ta lite tid. Överskottsmålet har funnits länge och tjänat Sverige väl. Då kan man inte byta fot på en kafferast, säger Centerpartiets ekonomisk-politiska talesperson Emil Källström i en kommentar.

Folkpartiets ekonomisk-politiska talesperson Erik Ullenhag fortsätter:

– Vi skulle hamna i ett rätt bekymmersamt läge om S och MP hittar en modell för ett finanspolitiskt ramverk. Vi vill att det ska se annorlunda ut. En ansvarsfull finansminister måste inse att det vore bra med en bred uppslutning kring detta.

– Vår förhoppning är att utskottet enigt ska kunna ta detta. En samarbetsregering borde vara angelägen om att samarbeta kring de långsiktiga frågorna, avslutar Jakob Forssmed, ekonomisk-politisk talesperson för Kristdemokraterna.