Ny viltmyndighet gynnar svensk jakt

Svensk jakt är en av våra största folkrörelser med 300 000 jägare som intresserar sig för vilt och natur. Jakten har länge styrts av Naturvårdsverket medan jägarnas förtroende för myndigheten har naggats i kanten.

Alltmedan MP ville flytta mer av jaktens styrning till Naturvårdsverket har nu alliansen tagit initiativ till att i stället flytta samordningen av svensk jakt till en ny Viltmyndighet. Alliansens förslag har nu majoritet i Sveriges riksdag.

Sedan jaktlagen stiftades 1938 har jaktförhållandena i Sverige förändrats och viltstammarna är i dag större än någonsin. Med ändrade förhållanden ändras behoven och styrningen från ansvarig myndighet. Den nya myndigheten får därför i uppdrag att med bred tvärvetenskaplig kompetens ansvara för jakt- och viltförvaltning. Framöver kan Viltmyndigheten ges möjlighet att handlägga vapenlicenser. Detta skulle ge kortare väntetider för jägare medan polisen får mer tid till att bekämpa brott.

Den framtida Viltmyndigheten bör även få ett särskilt uppdrag i att främja jakt som näring för att gynna svenska jobb, särskilt på landsbygden.Regeringens oenighet och oförmåga att lyssna på jägare skulle ha kunnat gå ut över svensk viltförvaltning. Men tack vare alliansens väl förberedda initiativ får regeringen nu ett viktigt uppdrag att fullfölja. För svenska viltstammar och Sveriges 300000 jägare vore en ny Viltmyndighet en stor seger. Det skriver Ulf Berg (M)Eskil Erlandsson (C), Lars Tysklind (FP), Magnus Oscarsson (KD) gruppledare i Miljö- och jordbruksutskottet, på Expressen Debatt.