Alliansen ger tydliga besked inför nästa val

hemsidan_alliansen_ny

Idag på DN debatt presenterar Alliansens partisekreterare ett antal grunder för det fortsatta Allianssamarbetet under mandatperioden. 

Alliansen behöver nu utvecklas – både enskilt och tillsammans. För att våra partier ska kunna förtjäna väljarnas förtroende igen, både enskilt och som regeringsalternativ, inleder vi en gemensam färdplan med tydligt sikte på nästa val. Det handlar om flera delar som kommer att vara avgörande för att i god tid inför valet visa vilka alternativ som står mot varandra och vilka vägval Sverige står inför.

Idéutveckling kräver mer frihetsgrader att pröva och att ompröva, och samtidigt lite mindre av förhandlingar och kompromisser. Våra fyra partier vill dessutom fördjupa sig inom olika politiska områden. Det är en viktig anledning till att vi kompletterar varandra väl. Vi vill därför ge följande besked:

• Under 2015 kommer vi att var och en presentera egna budgetmotioner som svar på regeringens budgetproposition. Dessa budgetmotioner kommer understryka att vi är fyra olika partier, men de kommer också tydligt visa att vi står för gemensamma värderingar. Ansvar för ekonomin och att arbete och företagande måste löna sig är fortsatt självklara gemensamma utgångspunkter.

• Att regera kräver förberedelse och därför kommer partiledningarna för respektive parti att enskilt och gemensamt söka svar på Sveriges utmaningar. Vårt arbete kommer att innefatta bland annat besöksverksamhet, seminarier och utmaningsrapporter.

• Samtidigt inleder vi ett arbete med en gemensam alliansutvärdering i syfte att se över vad i vårt samarbete som fungerar bra och vad som kan förbättras framöver. Alliansens styrka historiskt har varit att alla partier tjänat på samarbetet. Gemensamma, ansvarsfullt finansierade reformer och vallöften har stärkt förtroendet för politikens genomförbarhet. Utvärderingen är en del i att bygga vidare på detta.

• Vi inleder även arbetet med ett så kallat äntringskansli för att vara beredda att regera med full kraft från dag ett. Det handlar konkret om att inleda en utbildningsverksamhet för att blivande statssekreterare och politiskt sakkunniga i regeringskansliet ska vara väl förberedda vid ett kommande regeringsskifte.

• Vi ger redan nu tydligt besked om att Alliansen kommer att gå fram med ett gemensamt valmanifest inför nästa val. Väljarna förtjänar raka besked om politikens utformning, prioriteringar och genomförbarhet i god tid innan det är dags att gå till vallokalerna.

Den nuvarande, svaga regeringens första halvår med brutna vallöften, vänsterkompromisser och passivitet inför viktiga framtidsutmaningar visar tydligare än någonsin på vikten av att vara förberedd om man gör anspråk på att förvalta människors förtroende och leda Sverige. Vi är beredda att åter ta det ansvaret tillsammans. Det skriver allianspartiernas partisekreterare Tomas Tobé (M), Michael Arthursson (C), Maria Arnholm (FP) och Acko Ankarberg (KD) på DN Debatt.

Läs hela debattartikeln här.

Lyssna på presskonferensen här.