Inför legitimation för kuratorer snarast

Införandet av kuratorslegitimation vore en vinst både för yrkesstatusen och patientsäkerheten, men regeringens passivitet riskerar att stoppa förslaget.

Kuratorer är den enda akademiskt utbildade yrkesgruppen inom hälso- och sjukvården som inte tilldelas legitimation. Detta trots att gruppen uppfyller alla krav för ett legitimationsyrke vad gäller kvalificerad högskoleutbildning, patientkontakt, eget behandlingsansvar och nivå av självständigt arbete. De flesta anser att det är en ren lapsus att det är så här. Många, även vårdkollegor, tror att de redan har legitimation, men så är inte fallet. Införandet av kuratorslegitimation vore en vinst både för yrkesstatusen och patientsäkerheten, men regeringens passivitet riskerar att stoppa förslaget.

Legitimation för yrken inom hälso- och sjukvården handlar framför allt om patientsäkerhet. Som patient ska man veta vad den man träffar i vården kan och är utbildad för. Man ska också kunna ställa dem till svars, vilket inom hälso- och sjukvården kräver legitimation.

En legitimation ska kunna uppnås genom en vidareutbildning om 30 högskolepoäng i socialt arbete inom hälso- och sjukvård. Vidareutbildningen ska leda till examen som hälso- och sjukvårdskurator. Socialstyrelsens förslag har sedan legat på den nya regeringens bord, men sedan regeringen tillträdde har ingenting hänt.

Regeringens passivitet är svår att begripa. Förslaget har brett stöd i riksdagen. Socialstyrelsen har talat sitt tydliga språk. Det är fullt möjligt att införa legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården till 1 januari nästa år om regeringen väljer att prioritera arbetet. Det skulle öka både patientsäkerheten och vårdens kvalitet. Om regeringens passivitet fortsätter är vi beredda att agera i riksdagen och trycka regeringen framför oss. Tillsammans med Akademikerförbundet SSR, som organiserar åtta av tio kuratorer, vill vi nu få säkra kvaliteten och stärka vårdens medarbetare ytterligare. Förslaget finns. Tidsplanen är satt. Majoriteten finns. Nu är det bara att agera. Det skriver Cecilia Widegren (M), Anders W Jonsson (C), Barbro Westerholm (FP), Emma Henriksson (KD),  tillsammans med Heike Erkers, förbundsordförande, Akademikerförbundet SSR.

Läs hela debattartikeln på Expressen.